KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT HUY VAI TRÒ QUAN TRỌNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT HUY VAI TRÒ QUAN TRỌNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Vinsmart, Thaco, EVN... khoe sản phẩm công nghệ tại Triển lãm 60 năm thành tựu ứng dụng khoa học

Khoa học công nghệ tạo tiền đề cho những phát triển vượt bậc của doanh nghiệp

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ KH&CN vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Triển lãm 'Con đường khoa học' và 'Ứng dụng khoa học' kỉ niệm 60 năm thành lập Bộ KH&CN

Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

'Để giải phóng dân tộc, không thể không có khoa học công nghệ'

Các nhà khoa học Việt ngày càng có vị trí cao hơn trong cộng đồng quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Nhiều hoạt động nhân 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm 60 thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ