Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Ngày 3/12, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp với Ban Dân...
Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng và lực lượng vũ trang Đồng Nai

Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng và lực lượng vũ trang Đồng Nai

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ CHQS tỉnh

Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ CHQS tỉnh

Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đô Lương

Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đô Lương

Thành phố Bà Rịa làm điểm sinh hoạt 'Ngày Pháp luật'

Thành phố Bà Rịa làm điểm sinh hoạt 'Ngày Pháp luật'

'Món quà yêu thương' tặng công dân trong khu cách ly y tế

'Món quà yêu thương' tặng công dân trong khu cách ly y tế

Trao tặng Huy chương 'Quân kỳ quyết thắng' và 'Chiến sĩ vẻ vang'

Trao tặng Huy chương 'Quân kỳ quyết thắng' và 'Chiến sĩ vẻ vang'

An Giang: Tiếp nhận 201 công dân từ Hàn Quốc về cách ly tập trung

An Giang: Tiếp nhận 201 công dân từ Hàn Quốc về cách ly tập trung

Cập nhật kiến thức địa hình quân sự và điều lệnh trong quân đội

Cập nhật kiến thức địa hình quân sự và điều lệnh trong quân đội

Trao tặng 'Nhà đồng đội'

Trao tặng 'Nhà đồng đội'

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra nhận thức chính trị năm 2020

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra nhận thức chính trị năm 2020

Cục Quân huấn kiểm tra huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh

Cục Quân huấn kiểm tra huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh

Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ

Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ

Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy

Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy

Tin vắn

Điểm sáng trong xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp

Điểm sáng trong xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp