Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 29

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 29

Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao

Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai thành công tốt đẹp

Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai thành công tốt đẹp

Đồng chí Trần Công Phàn tiếp đoàn VKSND tối cao Trung Quốc

Đồng chí Trần Công Phàn tiếp đoàn VKSND tối cao Trung Quốc

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế số 169, 170

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Australia

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Australia

Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Báo Bảo vệ pháp luật về công tác tuyên truyền 60 năm thành lập Ngành

Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Báo Bảo vệ pháp luật về công tác tuyên truyền 60 năm thành lập Ngành

Sử dụng chứng cứ điện tử trong điều tra và truy tố hình sự

Sử dụng chứng cứ điện tử trong điều tra và truy tố hình sự

Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Viện Công tố Hàn Quốc

Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Viện Công tố Hàn Quốc

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Kạn

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Kạn