Kẻ vận chuyển 7 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội lĩnh án tử

Kẻ vận chuyển 7 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội lĩnh án tử

Do cần tiền, Tuân đã nhận lời vận chuyển 7 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng, khi...
Vận chuyển thuê ma túy từ Sơn La về Hà Nội

Vận chuyển thuê ma túy từ Sơn La về Hà Nội