Đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng trường mầm non có bé 17 tháng tuổi bị bạn giẫm đạp lên người

Đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng trường mầm non có bé 17 tháng tuổi bị bạn giẫm đạp lên người

Đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng trường có bé 17 tháng bị bạn đạp lên người

Đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng trường có bé 17 tháng bị bạn đạp lên người

Bé 17 tháng bị bạn dẫm đạp, đình chỉ công tác Phó hiệu trưởng

Bé 17 tháng bị bạn dẫm đạp, đình chỉ công tác Phó hiệu trưởng

Bé 17 tháng tuổi bị bạn giẫm đạp lên lưng

Camera ghi lại cảnh bé trai 17 tháng tuổi ở Bình Dương bị bạn cùng lớp giẫm đạp lên người

Bé trai 17 tháng tuổi bị 4 bạn cùng lớp giẫm đạp lên người

Bé trai 17 tháng tuổi bị 4 bạn cùng lớp giẫm đạp lên người

Bé trai 17 tháng tuổi bị nhóm bạn giẫm đạp lên người ở trường mầm non

Bé trai 17 tháng tuổi bị nhóm bạn giẫm đạp lên người ở trường mầm non

Làm rõ việc bé trai 17 tháng tuổi bị bạn cùng lớp giẫm lên người

Làm rõ việc bé trai 17 tháng tuổi bị bạn cùng lớp giẫm lên người

Bé trai 17 tháng tuổi bị 4 bạn cùng lớp giẫm đạp lên người

Bé trai 17 tháng tuổi bị 4 bạn cùng lớp giẫm đạp lên người

Bé trai 17 tháng nằm bất động dưới sàn bị 4 bạn giẫm lên người

Bé trai 17 tháng nằm bất động dưới sàn bị 4 bạn giẫm lên người

Sốc: Bé trai 17 tháng nằm bất động dưới sàn bị 4 bạn giẫm lên người

Sốc: Bé trai 17 tháng nằm bất động dưới sàn bị 4 bạn giẫm lên người

Cháu bé 1 tuổi bị bạn trong lớp mầm non giẫm lên người gây thương tích

Cháu bé 1 tuổi bị bạn trong lớp mầm non giẫm lên người gây thương tích

Qua camera, người mẹ ở Bình Dương bàng hoàng thấy con bị nhiều bạn giẫm đạp lên người

Qua camera, người mẹ ở Bình Dương bàng hoàng thấy con bị nhiều bạn giẫm đạp lên người

Sốc: Bé trai 17 tháng tuổi bị bạn cùng lớp giẫm lên người

Sốc: Bé trai 17 tháng tuổi bị bạn cùng lớp giẫm lên người