Diễn đàn Lao động Việt Nam năm 2019: 'Tương lai việc làm - Lựa chọn của Việt Nam'

Diễn đàn Lao động Việt Nam năm 2019: 'Tương lai việc làm - Lựa chọn của Việt Nam'

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, cách tính bảo hiểm sẽ thay đổi như thế nào?

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, cách tính bảo hiểm sẽ thay đổi như thế nào?

Toàn bộ chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên

Toàn bộ chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên

Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Chính thức bãi bỏ chế độ viên chức suốt đời

Chính thức bãi bỏ chế độ viên chức suốt đời

Điểm nhấn tuần làm việc thứ 5 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8

Điểm nhấn tuần làm việc thứ 5 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8

'Nóng' việc Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) và ngân hàng hạ lãi suất đồng loạt

'Nóng' việc Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) và ngân hàng hạ lãi suất đồng loạt

Lao động nặng nhọc, độc hại được quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định

Lao động nặng nhọc, độc hại được quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định

Quốc hội 'chốt' bổ sung quyền cho Thủ tướng và Bộ trưởng; Đổi mới giáo dục

Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

Một số điểm mới nổi bật trong trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019

Một số điểm mới nổi bật trong trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thông qua nhiều chính sách liên quan đến người lao động

Quốc hội thông qua nhiều chính sách liên quan đến người lao động

Theo luật mới, bạn sẽ nghỉ hưu vào năm nào?

Theo luật mới, bạn sẽ nghỉ hưu vào năm nào?

Bộ luật Lao động giải quyết lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp

Bộ luật Lao động giải quyết lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp

Một số điểm đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động

Một số điểm đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Tăng tuổi nghỉ hưu - mục tiêu bao trùm và tương đối toàn diện

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Tăng tuổi nghỉ hưu - mục tiêu bao trùm và tương đối toàn diện

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không thể có chuyện 'tham quyền cố vị'

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không thể có chuyện 'tham quyền cố vị'

Tuổi nghỉ hưu: Người lao động có quyền tự quyết định

Tuổi nghỉ hưu: Người lao động có quyền tự quyết định

Tăng thêm một ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9

Tăng thêm một ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9

Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu: Bổ sung thêm một ngày nghỉ dịp Quốc khánh

Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu: Bổ sung thêm một ngày nghỉ dịp Quốc khánh

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV: Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV: Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ba triệu lao động nặng nhọc có thể nghỉ hưu sớm

Ba triệu lao động nặng nhọc có thể nghỉ hưu sớm

Thầy cô giáo 60-62 tuổi còn sức để dạy học trò nữa không?

Thầy cô giáo 60-62 tuổi còn sức để dạy học trò nữa không?

Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), cho ý kiến về hai dự án luật

Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), cho ý kiến về hai dự án luật

Năm 2021: Tăng tuổi nghỉ hưu

Năm 2021: Tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thống nhất chưa nới khung giờ làm thêm tối đa

Quốc hội thống nhất chưa nới khung giờ làm thêm tối đa

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được bắt đầu từ năm 2021

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được bắt đầu từ năm 2021

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Khoảng 3 triệu người sẽ được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Khoảng 3 triệu người sẽ được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm

'Lao động nặng nhọc, độc hại được quyền nghỉ hưu sớm hơn'

'Lao động nặng nhọc, độc hại được quyền nghỉ hưu sớm hơn'

Đại biểu Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu là một lộ trình tất yếu

Đại biểu Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu là một lộ trình tất yếu

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Nhiều quyền của người lao động được bổ sung

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Nhiều quyền của người lao động được bổ sung

Đề nghị giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như hiện tại

Đề nghị giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như hiện tại

Chi tiết thời gian nghỉ hưu mới theo độ tuổi vừa được Quốc hội thông qua

Chi tiết thời gian nghỉ hưu mới theo độ tuổi vừa được Quốc hội thông qua

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Với mọi quốc gia, tăng tuổi nghỉ hưu chưa bao giờ là việc dễ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Với mọi quốc gia, tăng tuổi nghỉ hưu chưa bao giờ là việc dễ

Quốc hội quyết định tăng thêm một ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh

Quốc hội quyết định tăng thêm một ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh

Ý nghĩa lớn của việc thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ý nghĩa lớn của việc thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội thông qua bộ Luật Lao Động (sửa đổi): Thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh, tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thông qua bộ Luật Lao Động (sửa đổi): Thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh, tăng tuổi nghỉ hưu

Từ năm 2021, người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ

Từ năm 2021, người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động: Tăng tuổi hưu, Quốc khánh nghỉ 2 ngày

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động: Tăng tuổi hưu, Quốc khánh nghỉ 2 ngày

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Người có trình độ được nghỉ hưu muộn, 3 triệu người có thể về hưu sớm

Người có trình độ được nghỉ hưu muộn, 3 triệu người có thể về hưu sớm

Quốc hội 'chốt' thêm 1 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội 'chốt' thêm 1 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu

'Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định'

'Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định'

Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu, tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm

Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu, tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Lao động nặng nhọc, độc hại có thể nghỉ hưu sớm hơn

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Lao động nặng nhọc, độc hại có thể nghỉ hưu sớm hơn

'Nếu điều kiện kinh tế - xã hội tốt lên có thể giảm dần giờ làm việc'

'Nếu điều kiện kinh tế - xã hội tốt lên có thể giảm dần giờ làm việc'

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung lên tiếng về tăng tuổi nghỉ hưu: 'Chưa bao giờ là dễ dàng vì tác động rất lớn đến hàng chục triệu người lao động'

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung lên tiếng về tăng tuổi nghỉ hưu: 'Chưa bao giờ là dễ dàng vì tác động rất lớn đến hàng chục triệu người lao động'

Quốc hội chính thức thông qua đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội chính thức thông qua đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội tán thành điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; không tăng làm thêm giờ

Quốc hội tán thành điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; không tăng làm thêm giờ

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành

Quốc hội đã thông qua dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội đã thông qua dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Chính thức thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, bác đề xuất tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm

Chính thức thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, bác đề xuất tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm

Tuổi nghỉ hưu, thêm một ngày nghỉ lễ... là những điểm mới trong Bộ luật (Lao động)

Tuổi nghỉ hưu, thêm một ngày nghỉ lễ... là những điểm mới trong Bộ luật (Lao động)

Quốc hội đồng ý tăng tuổi hưu, thêm 1 ngày nghỉ

Quốc hội đồng ý tăng tuổi hưu, thêm 1 ngày nghỉ

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?

Quốc hội 'chốt' phương án tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi

Quốc hội 'chốt' phương án tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi

Người lao động chính thức được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương dịp lễ Quốc khánh

Người lao động chính thức được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương dịp lễ Quốc khánh

Quốc hội chốt tăng tuổi nghỉ hưu, lễ Quốc khánh được nghỉ hai ngày

Quốc hội chốt tăng tuổi nghỉ hưu, lễ Quốc khánh được nghỉ hai ngày

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) nâng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) nâng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu, thêm ngày nghỉ, giờ làm thêm...

Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu, thêm ngày nghỉ, giờ làm thêm...

Quốc hội 'chốt' tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ trong năm

Quốc hội 'chốt' tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ trong năm