Khô hạn giữa mùa lũ

Khô hạn giữa mùa lũ

Vùng cao A Lưới (tỉnh TT-Huế) vốn khó khăn về nguồn nước tưới và sinh hoạt, nay lại xảy ra tình trạng tụt...