Phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn tỉnh

Phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn tỉnh

Thời gian gần đây, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua...
Xã Vĩnh Trạch đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

Xã Vĩnh Trạch đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

Khối cơ quan Đảng Thành ủy Nha Trang: Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối cơ quan Đảng Thành ủy Nha Trang: Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua

Trước thách thức, TP càng kiên định, đoàn kết hơn

Trước thách thức, TP càng kiên định, đoàn kết hơn

TP Hồ Chí Minh phát động thi đua yêu nước năm 2020, đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp

TP Hồ Chí Minh phát động thi đua yêu nước năm 2020, đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp

Cụm thi đua số VI thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Cụm thi đua số VI thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Hội LHPN huyện Đông Sơn: Biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

Hội LHPN huyện Đông Sơn: Biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

Cẩm Phả: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Cẩm Phả: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Phong trào thi đua phải thực sự hiệu quả

Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua phải thật sự thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua phải thật sự thiết thực, hiệu quả

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả

Hà Nội sẽ biểu dương 175 gương lao động điển hình tiên tiến

Hà Nội sẽ biểu dương 175 gương lao động điển hình tiên tiến

Thi đua là động lực phát triển

Thi đua là động lực phát triển

Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2020

Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2020

Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tướng yêu cầu phát động thi đua nước rút, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách

Thủ tướng yêu cầu phát động thi đua nước rút, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách

PVTrans khơi thông nguồn lực từ thi đua khen thưởng thực chất

Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19

Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19