Thành lập nhiều đơn vị hành chính đô thị ở 18 tỉnh, thành phố

Ngày 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã xem xét tờ trình của Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị...
Giải thể ba xã của huyện đảo Lý Sơn, sắp xếp hàng trăm đơn vị hành chính khác

Giải thể ba xã của huyện đảo Lý Sơn, sắp xếp hàng trăm đơn vị hành chính khác

UBTVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính 18 tỉnh

UBTVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính 18 tỉnh

Bế mạc Phiên họp thứ 41 của UBTVQH

Bế mạc Phiên họp thứ 41 của UBTVQH

Nhiều quan điểm về quyền chỉnh lý dự án luật

Nhiều quan điểm về quyền chỉnh lý dự án luật

Quảng Trị giảm 16 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Quảng Trị giảm 16 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan trong quy trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan trong quy trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 41 của UBTVQH

Khai mạc phiên họp thứ 41 của UBTVQH

UBTVQH xem xét sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện

UBTVQH xem xét sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 3 dự án luật tại Phiên họp thứ 41

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận biên chế, cơ cấu Văn phòng QH

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận biên chế, cơ cấu Văn phòng QH

TP Uông Bí: Ra mắt BCH Đảng bộ đơn vị hành chính mới phường Trưng Vương

TP Uông Bí: Ra mắt BCH Đảng bộ đơn vị hành chính mới phường Trưng Vương

Sau khi sắp xếp, dự kiến giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 560 đơn vị hành chính cấp xã

Sau khi sắp xếp, dự kiến giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 560 đơn vị hành chính cấp xã

Sau năm 2022 sẽ sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã

Công tâm trong sắp xếp cán bộ

Công tâm trong sắp xếp cán bộ

Sáp nhập huyện, xã: Không có lý do gì TP đầu tàu lại là 'đuôi tàu'

Sáp nhập huyện, xã: Không có lý do gì TP đầu tàu lại là 'đuôi tàu'

11 tỉnh sẽ giảm 184 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sau sắp xếp

11 tỉnh sẽ giảm 184 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sau sắp xếp

Sắp xếp đơn vị hành chính tại 11 tỉnh: Lưu ý chính sách giải quyết cán bộ dôi dư

Sắp xếp đơn vị hành chính tại 11 tỉnh: Lưu ý chính sách giải quyết cán bộ dôi dư

Sáp nhập xã, huyện nhưng không xây thêm trụ sở

Sáp nhập xã, huyện nhưng không xây thêm trụ sở

Trung tâm xã đặt ở đâu sau sáp nhập?

Trung tâm xã đặt ở đâu sau sáp nhập?

Thông qua nghị quyết sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 12 tỉnh

Thông qua nghị quyết sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 12 tỉnh

Thêm 11 tỉnh sáp nhập huyện xã, mất 5 năm sắp xếp cán bộ dôi dư

Thêm 11 tỉnh sáp nhập huyện xã, mất 5 năm sắp xếp cán bộ dôi dư

Chốt việc sáp nhập hàng loạt huyện, xã của 11 tỉnh, thành phố

Chốt việc sáp nhập hàng loạt huyện, xã của 11 tỉnh, thành phố