Hộ kinh doanh – đừng tiếp tục đặt họ ra ngoài vòng pháp luật

Hộ kinh doanh – đừng tiếp tục đặt họ ra ngoài vòng pháp luật

Luật hóa về hộ kinh doanh - đến lúc không nên mặc kệ

Luật hóa về hộ kinh doanh - đến lúc không nên mặc kệ

'Chưa chín muồi để đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp'

'Chưa chín muồi để đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp'

Khi hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp

Khi hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp

Đưa hộ kinh doanh vào luật là rất gượng ép

Đưa hộ kinh doanh vào luật là rất gượng ép

Chúng ta đang 'chặt tay, chặt chân' hộ gia đình

Chúng ta đang 'chặt tay, chặt chân' hộ gia đình

Cần điều chỉnh hộ kinh doanh bằng một luật riêng

Cần điều chỉnh hộ kinh doanh bằng một luật riêng

Nhìn thẳng vào sự thật để sửa đổi pháp luật kinh doanh

Nhìn thẳng vào sự thật để sửa đổi pháp luật kinh doanh

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không thể điều chỉnh hộ kinh doanh một cách khiên cưỡng

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không thể điều chỉnh hộ kinh doanh một cách khiên cưỡng

Đưa hộ kinh doanh vào luật sẽ kéo lùi Luật Doanh nghiệp

Đưa hộ kinh doanh vào luật sẽ kéo lùi Luật Doanh nghiệp

Chủ quán phở sẽ phải thành Giám đốc doanh nghiệp phở?

Chủ quán phở sẽ phải thành Giám đốc doanh nghiệp phở?

Có nên đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật?

Có nên đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật?

Tranh cãi chuyện bà bán nước chè, ông chủ quán phở trở thành giám đốc

Tranh cãi chuyện bà bán nước chè, ông chủ quán phở trở thành giám đốc

Bàn chuyện chủ quán phở sau một đêm thành giám đốc: Hầu hết hộ kinh doanh nói 'không'

Bàn chuyện chủ quán phở sau một đêm thành giám đốc: Hầu hết hộ kinh doanh nói 'không'

Tranh luận về hộ kinh doanh: Ông bán phở không thể 1 đêm thành giám đốc

Tranh luận về hộ kinh doanh: Ông bán phở không thể 1 đêm thành giám đốc

Làm rõ nhiều vấn đề về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Làm rõ nhiều vấn đề về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

'Không có chuyện chủ quán phở thành giám đốc sau một đêm'

'Không có chuyện chủ quán phở thành giám đốc sau một đêm'

'Không có chuyện chủ quán phở thành giám đốc doanh nghiệp sau một đêm'

'Không có chuyện chủ quán phở thành giám đốc doanh nghiệp sau một đêm'

Không có chuyện 'ngủ một đêm, chủ quán phở thành giám đốc doanh nghiệp phở'

Không có chuyện 'ngủ một đêm, chủ quán phở thành giám đốc doanh nghiệp phở'

ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị cân nhắc xây dựng nghị định riêng về hộ kinh doanh

ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị cân nhắc xây dựng nghị định riêng về hộ kinh doanh

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp là thiếu thực tế?

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp là thiếu thực tế?

ĐBQH tranh luận: Có nên đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp?

ĐBQH tranh luận: Có nên đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp?

TS. Vũ Tiến Lộc: 'Đừng để hộ kinh doanh bị bỏ lại phía sau'

TS. Vũ Tiến Lộc: 'Đừng để hộ kinh doanh bị bỏ lại phía sau'

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không để người kinh doanh phải tìm cách lách luật

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không để người kinh doanh phải tìm cách lách luật

Lợi ích kép khi đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Lợi ích kép khi đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI: Quyền của hộ kinh doanh phải được ghi trong luật

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI: Quyền của hộ kinh doanh phải được ghi trong luật

Năm thay đổi quan trọng của dự thảo Luật Doanh nghiệp

Năm thay đổi quan trọng của dự thảo Luật Doanh nghiệp

ĐBQH: CHƯA CẦN THIẾT ĐƯA HỘ KINH DOANH VÀO DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI

ĐBQH: CHƯA CẦN THIẾT ĐƯA HỘ KINH DOANH VÀO DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI

Mục tiêu 1 triệu Doanh Nghiệp vào năm 2020: Cách nào để hiện thực hóa?

Mục tiêu 1 triệu Doanh Nghiệp vào năm 2020: Cách nào để hiện thực hóa?

'Nên có luật riêng về hộ kinh doanh'

'Nên có luật riêng về hộ kinh doanh'

Giúp hộ kinh doanh 'dễ thở' hơn

Giúp hộ kinh doanh 'dễ thở' hơn

Tranh luận trái chiều việc đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp

Tranh luận trái chiều việc đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp

Cần có luật riêng về hộ kinh doanh

Cần có luật riêng về hộ kinh doanh

'Khoác tấm áo' mới giúp hộ kinh doanh 'nâng tầm'

'Khoác tấm áo' mới giúp hộ kinh doanh 'nâng tầm'

Đại biểu QH: Doanh thu mỗi ngày cả tỷ đồng mà vẫn là hộ kinh doanh

Đại biểu QH: Doanh thu mỗi ngày cả tỷ đồng mà vẫn là hộ kinh doanh

Ý kiến về việc bổ sung 'hộ kinh doanh' vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Ý kiến về việc bổ sung 'hộ kinh doanh' vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi