Hoan nghênh Bộ Công an xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm

Hoan nghênh Bộ Công an xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm

Cán bộ công an sai phạm: Xử càng nghiêm, dân càng nể!

Cán bộ công an sai phạm: Xử càng nghiêm, dân càng nể!

Sử dụng bằng giả, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế bị tước danh hiệu CAND

Sử dụng bằng giả, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế bị tước danh hiệu CAND

Chính thức tước danh hiệu công an nhân dân của thượng tá dùng bằng giả ở Lai Châu

Chính thức tước danh hiệu công an nhân dân của thượng tá dùng bằng giả ở Lai Châu

Thượng tá dùng bằng giả bị tước danh hiệu CAND: 'Đang ốm'

Thượng tá dùng bằng giả bị tước danh hiệu CAND: 'Đang ốm'

Một trưởng phòng cảnh sát kinh tế bị tước danh hiệu công an

Một trưởng phòng cảnh sát kinh tế bị tước danh hiệu công an

Tước danh hiệu CAND Thượng tá dùng bằng giả: Những người đề bạt, bổ nhiệm có vô can?

Tước danh hiệu CAND Thượng tá dùng bằng giả: Những người đề bạt, bổ nhiệm có vô can?

Tước danh hiệu CAND Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế sử dụng bằng giả

Tước danh hiệu CAND Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế sử dụng bằng giả

Tước danh hiệu Công an nhân dân Thượng tá Thái Đình Hoài dùng bằng cấp 3 giả để tiến thân

Tước danh hiệu Công an nhân dân Thượng tá Thái Đình Hoài dùng bằng cấp 3 giả để tiến thân

Thượng tá dùng bằng giả bị tước danh hiệu công an

Thượng tá dùng bằng giả bị tước danh hiệu công an

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trưởng phòng Kinh tế dùng bằng cấp 3 giả

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trưởng phòng Kinh tế dùng bằng cấp 3 giả

Tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng tá dùng bằng giả

Tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng tá dùng bằng giả

Tước danh hiệu Thượng tá công an dùng bằng giả

Tước danh hiệu Thượng tá công an dùng bằng giả

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá dùng bằng giả ở Lai Châu

Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá dùng bằng giả ở Lai Châu

Chính thức tước danh hiệu công an nhân dân Thượng tá dùng bằng giả

Chính thức tước danh hiệu công an nhân dân Thượng tá dùng bằng giả

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Lai Châu dùng bằng THPT giả

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Lai Châu dùng bằng THPT giả

Đề nghị cho ra khỏi ngành Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế dùng bằng giả

Đề nghị cho ra khỏi ngành Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế dùng bằng giả

Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế dùng bằng cấp 3 giả là cháu vợ nguyên GĐ Công an tỉnh Lai Châu

Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế dùng bằng cấp 3 giả là cháu vợ nguyên GĐ Công an tỉnh Lai Châu