Điện mừng

Điện mừng kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Điện mừng kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Kỷ niệm 59 năm ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Kỷ niệm 59 năm ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Điện mừng

Điện mừng kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Điện mừng kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Điện mừng kỷ niệm 59 năm ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Điện mừng kỷ niệm 59 năm ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Điện mừng Quốc khánh UAE

Điện mừng dịp kỷ 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Điện mừng dịp kỷ 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Điện mừng dịp Quốc khánh lần thứ 48 UAE

Điện mừng dịp Quốc khánh lần thứ 48 UAE

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh Lào

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh Lào

Điện mừng

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 101 Quốc khánh Romania

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 101 Quốc khánh Romania

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước điện mừng Quốc khánh Romania

Điện mừng

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa Albania

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa Albania

Điện mừng Quốc khánh Albania

Điện mừng

Điện mừng

Điện mừng

Điện mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ

Điện mừng

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

Điện mừng

Điện mừng Nhân dịp Ngài Nandasena Gotabaya Rajapaksa đắc cử Tổng thống Sri Lanka

Điện mừng Nhân dịp Ngài Nandasena Gotabaya Rajapaksa đắc cử Tổng thống Sri Lanka

Điện mừng

Điện mừng Tổng thống Botswana

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Cuba

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Cuba

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc