Thuê tư vấn độc lập tính giá nước sạch sông Đuống

Thuê tư vấn độc lập tính giá nước sạch sông Đuống

Giá nước sinh hoạt của sông Đuống cao hơn sông Đà: Bộ Tài chính lên tiếng

Giá nước sinh hoạt của sông Đuống cao hơn sông Đà: Bộ Tài chính lên tiếng

'Tôi khẳng định không có ai có lợi ích nhóm ở Nhà máy nước mặt sông Đuống'

'Tôi khẳng định không có ai có lợi ích nhóm ở Nhà máy nước mặt sông Đuống'

Đại biểu Quốc hội: Vụ giá nước Sông Đuống 'cần phải có cơ quan chức năng thẩm định'

Đại biểu Quốc hội: Vụ giá nước Sông Đuống 'cần phải có cơ quan chức năng thẩm định'

Giá nước sông Đuống làm 'nóng' nghị trường

Giá nước sông Đuống làm 'nóng' nghị trường

Có 'lợi ích nhóm' trong sản xuất và phân phối nước sạch?

Có 'lợi ích nhóm' trong sản xuất và phân phối nước sạch?

Nhà máy nước mặt sông Đuống không có lợi ích nhóm?

Không có 'lợi ích nhóm' ở nhà máy nước sông Đuống?

Chủ tịch Hà Nội: Không bù giá cho nước sạch sông Đuống

'Chưa mất một đồng và không bao giờ bù giá cho nước sông Đuống'

Không có lợi ích nhóm ở dự án nhà máy nước sông Đuống

Không có tiêu cực, lợi ích nhóm ở dự án nhà máy nước sông Đuống

Hà Nội chưa mất đồng nào bù giá cho nước sạch sông Đuống

'Hà Nội không bao giờ bù giá cho nước sạch sông Đuống'

Chủ tịch UBND Tp Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm ở dự án nhà máy nước sông Đuống

Giá nước sạch sông Đuống chỉ là tạm tính, không phải giá bán đến người tiêu dùng

Chủ tịch Hà Nội khẳng định không bù giá nước sông Đuống

'Không có lợi ích nhóm ở Nhà máy nước sông Đuống'

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Nghiêm ngặt trong quản lý quan trắc chất lượng nước sạch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong xây dựng nhà máy nước sạch sông Đuống

Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm ở nhà máy nước sông Đuống

'Hạn' Sông Đà, 'vận' Sông Đuống

Ông Nguyễn Đức Chung: Nhà máy nước phát hiện đổ dầu thải vào nguồn nước nhưng không báo cáo

Nhà máy 5.000 tỉ đồng giải cơn 'khát' nước sạch cho 3 triệu người ở Hà Nội