Elon Musk sắp đưa cây cần sa lên vũ trụ

Elon Musk sắp đưa cây cần sa lên vũ trụ

NASA đưa 'khách sạn robot' lên trạm vũ trụ quốc tế

NASA đưa 'khách sạn robot' lên trạm vũ trụ quốc tế

Tàu không gian SpaceX chở lửa và chuột lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Tàu không gian SpaceX chở lửa và chuột lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

NASA không chắc chắn về tương lai của tàu vũ trụ Mỹ?

NASA không chắc chắn về tương lai của tàu vũ trụ Mỹ?

Mỹ lại chi USD cho Nga để mua 2 ghế lên ISS

Mỹ lại chi USD cho Nga để mua 2 ghế lên ISS

Hỏng toilet trên trạm vũ trụ quốc tế ISS

Hỏng toilet trên trạm vũ trụ quốc tế ISS

Nhà vệ sinh trên Trạm Vũ trụ bị hỏng, phi hành gia phải đóng bỉm

1001 thắc mắc: Phi hành gia sống thế nào trên trạm vũ trụ?

1001 thắc mắc: NASA tuyển chọn phi hành gia như thế nào?

Nga lạnh lùng khi Mỹ sắp không đi nhờ lên vũ trụ

NASA: Mỹ không còn cần Sojuz Nga để bay vào vũ trụ

Cuộc sống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ trở nên rất cô đơn

NASA chi 4 tỷ USD để Nga đưa phi hành gia Mỹ vào không gian

Mỹ chi hàng tỷ đô để đi nhờ tàu vũ trụ Nga

NASA thừa nhận phụ thuộc Nga để vào vũ trụ

Mỹ mất gần 4 tỉ USD để Nga chuyển phi hành gia lên vũ trụ

Mỹ phải trả Nga gần 4 tỷ USD để 'ngồi ké' tàu vũ trụ lên không gian

Mỹ chi gần bốn tỷ USD thuê Nga đưa các phi hành gia lên ISS

NASA vung tiền cho Boeing để lên vũ trụ nhưng có thể phải 'đi nhờ' Nga