Có bị 'loạn cào cào' nếu mỗi nhà trường được tự chọn sách giáo khoa?

Có bị 'loạn cào cào' nếu mỗi nhà trường được tự chọn sách giáo khoa?

Ưu tiên chọn SGK phù hợp với TP.HCM

Ưu tiên chọn SGK phù hợp với TP.HCM

Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên

Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên

Lựa chọn nào tốt nhất cho sách giáo khoa phổ thông mới?

Lựa chọn nào tốt nhất cho sách giáo khoa phổ thông mới?

Lựa chọn SGK: Giáo viên phải đọc hết các bộ sách đã duyệt

Lựa chọn SGK: Giáo viên phải đọc hết các bộ sách đã duyệt

Hội đồng lựa chọn SGK mới ở các trường sẽ gồm những ai?

Hội đồng lựa chọn SGK mới ở các trường sẽ gồm những ai?

Các trường sẽ chọn sách giáo khoa lớp 1 mới ra sao?

Công bố 32 bản SGK: Nhà xuất bản Giáo dục chiếm thế thượng phong

Làm thế nào để hạn chế tiêu cực xảy ra trong quá trình chọn sách giáo khoa?

Trước tháng 3/2020, các địa phương phải hoàn thành việc chọn và công bố danh mục SGK sử dụng

Lựa chọn sách giáo khoa phải đảm bảo công khai, minh bạch

Công bố sách giáo khoa mới

Bộ GDĐT sắp công bố sách giáo khoa mới nhưng điều gì quan trọng nhất với phụ huynh?

Mối lo khi sách giáo khoa chưa được công bố

Mỗi bộ SGK mới mang triết lý riêng

Kiến nghị Thủ tướng việc sách công nghệ giáo dục bị loại khi thẩm định

Tháng 10 sẽ công bố sách giáo khoa đầu tiên theo chương trình mới