Quảng Ninh: Tạm giữ 6 đối tượng dùng bom xăng ném vào đoàn cưỡng chế

Quảng Ninh: Tạm giữ 6 đối tượng dùng bom xăng ném vào đoàn cưỡng chế

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng ném 'bom xăng' vào đoàn cưỡng chế ở Vân Đồn

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng ném 'bom xăng' vào đoàn cưỡng chế ở Vân Đồn

Tạm giữ đối tượng ném bom xăng vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ đối tượng ném bom xăng vào lực lượng thi hành công vụ

Ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế, 6 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế, 6 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Tạm giữ hình sự các đối tượng ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế tại Vân Đồn (Quảng Ninh)

Tạm giữ hình sự các đối tượng ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế tại Vân Đồn (Quảng Ninh)

Dân ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Quảng Ninh: Những cán bộ bị thương giờ ra sao?

Dân ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Quảng Ninh: Những cán bộ bị thương giờ ra sao?

Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự các đối tượng cản trở, ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế

Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự các đối tượng cản trở, ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế

Đoàn cưỡng chế bị ném bom xăng tự chế khiến 3 người bị bỏng.

Đoàn cưỡng chế bị ném bom xăng tự chế khiến 3 người bị bỏng.

Cưỡng chế nuôi thủy sản trái phép, nhiều cán bộ bị ném bom xăng

Cưỡng chế nuôi thủy sản trái phép, nhiều cán bộ bị ném bom xăng

Tạm giữ hình sự các đối tượng chống đối cưỡng chế di dời nuôi trồng thủy sản trái phép

Tạm giữ hình sự các đối tượng chống đối cưỡng chế di dời nuôi trồng thủy sản trái phép

Nhiều cán bộ bị thương do dân ném bom xăng khi đang cưỡng chế ở Vân Đồn

Nhiều cán bộ bị thương do dân ném bom xăng khi đang cưỡng chế ở Vân Đồn

Tạm giữ hình sự các đối tượng ném bom xăng vào người thi hành công vụ ở Quảng Ninh

Tạm giữ hình sự các đối tượng ném bom xăng vào người thi hành công vụ ở Quảng Ninh

Ném bom xăng tự chế vào người thi hành công vụ tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Ném bom xăng tự chế vào người thi hành công vụ tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Dân ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Quảng Ninh, nhiều cán bộ bị thương

Dân ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Quảng Ninh, nhiều cán bộ bị thương