Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn các học viên phải là những tấm gương sáng về phẩm...
Trung tâm chính trị cấp huyện ở Nghệ An được bố trí từ 1 đến 2 phó giám đốc

Trung tâm chính trị cấp huyện ở Nghệ An được bố trí từ 1 đến 2 phó giám đốc

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng đào tạo

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng đào tạo

Sóc Trăng bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ cấp huyện và tương đương

Sóc Trăng bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ cấp huyện và tương đương

72 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

72 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở huyện Quan Hóa

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở huyện Quan Hóa

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Chủ động xây dựng kế hoạch học tập chỉ thị, nghị quyết

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh

Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ: Sự chuẩn bị cấp thiết

Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ: Sự chuẩn bị cấp thiết

Học và làm theo Bác trong giáo dục lý luận chính trị

Học và làm theo Bác trong giáo dục lý luận chính trị

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

Thành tựu từ 'công việc gốc'

Thành tựu từ 'công việc gốc'

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chính trị

'Phát triển xứng tầm là Trường Đảng cao cấp của Trung ương'

'Phát triển xứng tầm là Trường Đảng cao cấp của Trung ương'

Nâng cao chất lượng các trường chính trị - Bài 2: Đổi mới phương pháp giảng dạy

Nâng cao chất lượng các trường chính trị - Bài 2: Đổi mới phương pháp giảng dạy

Khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020

Khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2020

Họp Hội đồng Điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh

Họp Hội đồng Điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị

Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Dấu ấn và thành tựu

Dấu ấn và thành tựu

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đổi mới để phát triển