Dân bức xúc vì đường biến thành ao bùn

Dân bức xúc vì đường biến thành ao bùn

Những ngày qua, người dân xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) và xã Đông Hoàng (Đông Sơn) vô cùng bức xúc vì tuyến...
Giáo viên bất ngờ nhận quyết định chuyển đi trường khác

Giáo viên bất ngờ nhận quyết định chuyển đi trường khác