Kỳ I: Nghịch lý ngành y phó giáo sư nghiên cứu nhiều hơn giáo sư

Kỳ I: Nghịch lý ngành y phó giáo sư nghiên cứu nhiều hơn giáo sư

3 câu hỏi về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019

3 câu hỏi về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019

Trường đại học sẽ tự trao quyết định công nhận chức danh GS, PGS

Trường đại học sẽ tự trao quyết định công nhận chức danh GS, PGS

Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

Thêm 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thêm 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Sau lùm xùm về xét giáo sư, chính thức công nhận 73 giáo sư và 349 phó giáo sư

Sau lùm xùm về xét giáo sư, chính thức công nhận 73 giáo sư và 349 phó giáo sư

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Việt Nam có thêm 422 giáo sư, phó giáo sư, người trẻ nhất 38 tuổi

Việt Nam có thêm 422 giáo sư, phó giáo sư, người trẻ nhất 38 tuổi

Việt Nam có thêm 422 Giáo sư, Phó Giáo sư

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

Lý lịch khoa học của thành viên hội đồng giáo sư quá 'hẻo'?

Lý lịch khoa học của thành viên hội đồng giáo sư quá 'hẻo'?

Còn đó những khoảng mờ

Còn đó những khoảng mờ

Ứng viên Giáo sư xin rút khỏi danh sách: Đáng tiếc

Ứng viên Giáo sư xin rút khỏi danh sách: Đáng tiếc

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

1 ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

1 ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

Ba ứng viên đạt chuẩn PGS có bằng 2 tiếng Anh ĐH Đông Đô: Thực lực ra sao?

Ba ứng viên đạt chuẩn PGS có bằng 2 tiếng Anh ĐH Đông Đô: Thực lực ra sao?

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một tân giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một tân giáo sư xin rút

Xét công nhận chức danh GS, PGS: Không có chuyện 'bẻ lái' vào giờ chót

Xét công nhận chức danh GS, PGS: Không có chuyện 'bẻ lái' vào giờ chót

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Xét công nhận GS, PGS năm 2019: Ứng viên vẫn ấm ức

Xét công nhận GS, PGS năm 2019: Ứng viên vẫn ấm ức

Minh bạch tiêu chí để nâng cao chất lượng

Minh bạch tiêu chí để nâng cao chất lượng

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Để không lạm phát...

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Để không lạm phát...

Toàn cảnh về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Toàn cảnh về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Xét công nhận GS, PGS 2019: Quán triệt sâu sắc quy định mới

Xét công nhận GS, PGS 2019: Quán triệt sâu sắc quy định mới

Làm rõ nguyên nhân 16 ứng viên trượt GS, PGS

Làm rõ nguyên nhân 16 ứng viên trượt GS, PGS

Vì sao 16 ứng viên GS, PGS không qua được vòng xét của Hội đồng GS nhà nước?

Vì sao 16 ứng viên GS, PGS không qua được vòng xét của Hội đồng GS nhà nước?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải vì sao 16 ứng viên 'trượt' GS, PGS

Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải vì sao 16 ứng viên 'trượt' GS, PGS

16 ứng viên 'trượt' giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải nguyên nhân

16 ứng viên 'trượt' giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải nguyên nhân

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Tại sao 16 ứng viên bị 'trượt' giáo sư, phó giáo sư?

Tại sao 16 ứng viên bị 'trượt' giáo sư, phó giáo sư?

Kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Ứng viên có nhiều bài báo quốc tế vẫn bị đánh trượt

Kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Ứng viên có nhiều bài báo quốc tế vẫn bị đánh trượt

Hai ứng viên trẻ nhất năm 2019 đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Hai ứng viên trẻ nhất năm 2019 đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Kết quả xét công nhận GS,PGS 2019: Nhiều nhà khoa học trẻ thấy bất ngờ

Kết quả xét công nhận GS,PGS 2019: Nhiều nhà khoa học trẻ thấy bất ngờ

Chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2019 khá tốt

Chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2019 khá tốt

38 tuổi, là nữ giáo sư trẻ nhất năm 2019 được công nhận

38 tuổi, là nữ giáo sư trẻ nhất năm 2019 được công nhận

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 Giáo sư, Phó Giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm

424 Giáo sư, Phó Giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm

Chân dung 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019

Chân dung 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019

Hai giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019 là ai?

Hai giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019 là ai?

Những điều đặc biệt ở các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm nay

Những điều đặc biệt ở các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm nay

Ai là người đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt năm 2019?

Ai là người đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt năm 2019?

424 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư

2 giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

2 giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Năm 2019, Việt Nam sẽ có thêm 441 giáo sư, phó giáo sư mới?

Năm 2019, Việt Nam sẽ có thêm 441 giáo sư, phó giáo sư mới?

Công bố ứng viên GS, PGS qua 'vòng' xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành

Công bố ứng viên GS, PGS qua 'vòng' xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành