Trường đại học sẽ tự trao quyết định công nhận chức danh GS, PGS

Trường đại học sẽ tự trao quyết định công nhận chức danh GS, PGS

Năm 2019, Hội đồng GSNN sẽ không còn tổ chức một buổi lễ trọng thể tại Hà Nội để trao quyết định và giấy...
Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Sau lùm xùm về xét giáo sư, chính thức công nhận 73 giáo sư và 349 phó giáo sư

Sau lùm xùm về xét giáo sư, chính thức công nhận 73 giáo sư và 349 phó giáo sư

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Ứng viên Giáo sư xin rút khỏi danh sách: Đáng tiếc

Ứng viên Giáo sư xin rút khỏi danh sách: Đáng tiếc

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận Giáo sư năm 2019

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Minh bạch tiêu chí để nâng cao chất lượng

Minh bạch tiêu chí để nâng cao chất lượng

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Để không lạm phát...

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Để không lạm phát...

Làm rõ nguyên nhân 16 ứng viên trượt GS, PGS

Làm rõ nguyên nhân 16 ứng viên trượt GS, PGS

Tại sao 16 ứng viên bị 'trượt' giáo sư, phó giáo sư?

Tại sao 16 ứng viên bị 'trượt' giáo sư, phó giáo sư?

Chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2019 khá tốt

Chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2019 khá tốt

38 tuổi, là nữ giáo sư trẻ nhất năm 2019 được công nhận

38 tuổi, là nữ giáo sư trẻ nhất năm 2019 được công nhận

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Chân dung 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019

Chân dung 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019

Ai là người đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt năm 2019?

Ai là người đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt năm 2019?

2 giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

2 giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi