Ngăn chặn heo nhập lậu ngay từ biên giới

Ngăn chặn heo nhập lậu ngay từ biên giới

Ngăn chặn lợn nhập lậu ngay từ biên giới

Ngăn chặn lợn nhập lậu ngay từ biên giới

Đồn Biên phòng Phú Hội tiêu hủy hơn 500kg lợn nhập lậu

Đồn Biên phòng Phú Hội tiêu hủy hơn 500kg lợn nhập lậu

Nguy cơ ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn chưa đúng quy cách

Nguy cơ ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn chưa đúng quy cách

'Nóng' tình trạng nhập lậu lợn qua biên giới Tây Nam

'Nóng' tình trạng nhập lậu lợn qua biên giới Tây Nam

Ngăn chặn nhập lậu lợn qua biên giới An Giang

Ngăn chặn nhập lậu lợn qua biên giới An Giang

Bắt giữ thuyền máy chở số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu từ Campuchia

Bắt giữ thuyền máy chở số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu từ Campuchia

Liên tiếp bắt giữ lợn nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Liên tiếp bắt giữ lợn nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Gia tăng buôn lậu lợn từ Campuchia vào Việt Nam

Gia tăng buôn lậu lợn từ Campuchia vào Việt Nam

Tiếp tục bắt giữ và tiêu hủy 30 con lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Tiếp tục bắt giữ và tiêu hủy 30 con lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

An Giang tiêu hủy hơn 3,7 tấn lợn nhập lậu

An Giang tiêu hủy hơn 3,7 tấn lợn nhập lậu

Gia tăng tình trạng buôn lậu thịt lợn từ Campuchia

Gia tăng tình trạng buôn lậu thịt lợn từ Campuchia

Bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 3,7 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 3,7 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Bắt giữ và tiêu hủy hơn 3,7 tấn lợn thịt vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Bắt giữ và tiêu hủy hơn 3,7 tấn lợn thịt vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Vận chuyển trái phép hơn 3,7 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Vận chuyển trái phép hơn 3,7 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

An Giang: Tiêu hủy 23 con heo nhập lậu

An Giang: Tiêu hủy 23 con heo nhập lậu

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn lợn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn lợn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

An Giang: Bắt, tiêu hủy hơn 1,8 tấn lợn nhập lậu qua biên giới

An Giang: Bắt, tiêu hủy hơn 1,8 tấn lợn nhập lậu qua biên giới

Gần 2 tấn heo hơi tím tái được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Gần 2 tấn heo hơi tím tái được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 1,8 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 1,8 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Tiêu hủy gần hai tấn lợn vận chuyển lậu từ Cambodia vào Việt Nam

Tiêu hủy gần hai tấn lợn vận chuyển lậu từ Cambodia vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng An Giang tiêu hủy gần 2 tấn lợn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng An Giang tiêu hủy gần 2 tấn lợn vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam