Thông điệp từ những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bằng rác thải nhựa

Thông điệp từ những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bằng rác thải nhựa

Chúng ta có đang thờ ơ trước thực trạng rác thải nhựa tràn vào đời sống sinh hoạt hàng ngày và thậm chí là...
Nghệ thuật của Doãn Hoàng Kiên

Nghệ thuật của Doãn Hoàng Kiên