Đoạt mạng người đi nhờ xe, giấu xác trong rừng keo

Đoạt mạng người đi nhờ xe, giấu xác trong rừng keo

Thấy người phụ nữ xin đi nhờ xe có nhiều tiền, Sinh và Hiển sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.
Sát hại người phụ nữ đi nhờ xe, cướp tài sản

Sát hại người phụ nữ đi nhờ xe, cướp tài sản