Bộ trưởng… mời cơm!

Bộ trưởng… mời cơm!

Hy vọng những gì Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khất và câu trả lời riêng cho đại biểu Lưu Bình Nhưỡng sẽ cung...
'An ninh nước sạch' và hồi đáp của Bộ trưởng Bộ Công Thương

'An ninh nước sạch' và hồi đáp của Bộ trưởng Bộ Công Thương

ĐBQH kiến nghị Nhà nước cần có cổ phần để chi phối, điều hành và quản lý công ty nước sạch

ĐBQH kiến nghị Nhà nước cần có cổ phần để chi phối, điều hành và quản lý công ty nước sạch

Dấu hiệu 'lợi ích nhóm' tạo cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch

Dấu hiệu 'lợi ích nhóm' tạo cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch

Ðưa cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy

Ðưa cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy

Đại biểu 'chấm điểm' phiên chất vấn: Không còn đùn đẩy trách nhiệm

Đại biểu 'chấm điểm' phiên chất vấn: Không còn đùn đẩy trách nhiệm

Phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn nền văn hóa

Phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn nền văn hóa

Thủ tướng Chính phủ: Tạo mọi điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng Chính phủ: Tạo mọi điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân

Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội

Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kết quả sẽ cao hơn nếu chúng ta hành động quyết liệt!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kết quả sẽ cao hơn nếu chúng ta hành động quyết liệt!

Nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của đồng bào, cử tri cả nước

Nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của đồng bào, cử tri cả nước

Gần 99% số xã và 98% số thôn đã có điện lưới quốc gia

Gần 99% số xã và 98% số thôn đã có điện lưới quốc gia

Triển khai các biện pháp, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Triển khai các biện pháp, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng: Kinh tế tự chủ, không khoan nhượng tham nhũng

Thủ tướng: Kinh tế tự chủ, không khoan nhượng tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nguồn nước, an ninh năng lượng để an lòng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nguồn nước, an ninh năng lượng để an lòng nhân dân

Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được để thiếu điện, ảnh hưởng đời sống người dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được để thiếu điện, ảnh hưởng đời sống người dân

Thủ tướng: Không đảm bảo cấp điện, liên quan đến vấn đề mất chức

Thủ tướng: Không đảm bảo cấp điện, liên quan đến vấn đề mất chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để thảm kịch ở Anh tái diễn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để thảm kịch ở Anh tái diễn

Thủ tướng trả lời chất vấn về an ninh nước sạch cho dân

Thủ tướng trả lời chất vấn về an ninh nước sạch cho dân

Thủ tướng: Không được công bố thiếu điện, phải đảm bảo an ninh nguồn nước

Thủ tướng: Không được công bố thiếu điện, phải đảm bảo an ninh nguồn nước

Ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn nước

Ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn nước

'Lợi ích nhóm' tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch

'Lợi ích nhóm' tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch

Thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Thủ tướng: Kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, bảo đảm môi trường phát triển hòa bình

Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng: Không để thảm kịch 39 người Việt Nam tử vong ở Anh tái diễn

Thủ tướng: Không để thảm kịch 39 người Việt Nam tử vong ở Anh tái diễn