Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Bộ trưởng GTVT Việt Nam Nguyễn Văn Thể đã chủ trì Phiên họp toàn thể trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng...
Tăng kết nối GTVT vì mục tiêu khối ASEAN thông suốt

Tăng kết nối GTVT vì mục tiêu khối ASEAN thông suốt

Việt Nam cam kết đảm bảo tự do vận chuyển trên biển

Việt Nam cam kết đảm bảo tự do vận chuyển trên biển

Thúc đẩy cộng đồng Kinh tế ASEAN 'không rào cản, không biên giới'

Thúc đẩy cộng đồng Kinh tế ASEAN 'không rào cản, không biên giới'

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25

Bảo đảm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trên không, trên bộ, trên biển

Bảo đảm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trên không, trên bộ, trên biển

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN

Sáng mai, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25

Sáng mai, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25

200 đại biểu dự Hội nghị quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN 48

200 đại biểu dự Hội nghị quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN 48

Thúc đẩy hợp tác giao thông - vận tải trong khối ASEAN

Thúc đẩy hợp tác giao thông - vận tải trong khối ASEAN

Tăng cường kết nối giao thông trong ASEAN

Tăng cường kết nối giao thông trong ASEAN

250 đại biểu bàn về giao thông kết nối Trung Quốc, Nhật Bản

250 đại biểu bàn về giao thông kết nối Trung Quốc, Nhật Bản

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Hà Nội từ 14-15/11

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Hà Nội từ 14-15/11