Trực thăng thử hạ cánh trên nóc bệnh viện 175

Trực thăng thử hạ cánh trên nóc bệnh viện 175

Trực thăng đa năng Việt Nam lần đầu tiên hạ cánh trên nóc bệnh viện

Trực thăng đa năng Việt Nam lần đầu tiên hạ cánh trên nóc bệnh viện

NGHIỆM THU SÂN BAY CẤP CỨU ĐƯỜNG KHÔNG TẠI BV QUÂN Y 175

NGHIỆM THU SÂN BAY CẤP CỨU ĐƯỜNG KHÔNG TẠI BV QUÂN Y 175

Trực thăng cấp cứu lần đầu đáp xuống nóc bệnh viện

Trực thăng cấp cứu lần đầu đáp xuống nóc bệnh viện

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

TP.HCM: Thử nghiệm sân bay trực thăng cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 175

TP.HCM: Thử nghiệm sân bay trực thăng cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 175

Lần đầu tiên trực thăng đáp xuống nóc bệnh viện Quân Y 175

Lần đầu tiên trực thăng đáp xuống nóc bệnh viện Quân Y 175

Lần đầu tiên trực thăng cấp cứu đáp trên nóc Bệnh viện Quân y 175

Lần đầu tiên trực thăng cấp cứu đáp trên nóc Bệnh viện Quân y 175

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

TP HCM thử nghiệm sân bay trực thăng cấp cứu lớn nhất miền Nam

TP HCM thử nghiệm sân bay trực thăng cấp cứu lớn nhất miền Nam

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Thử nghiệm trực thăng cấp cứu đáp xuống nóc Viện Chấn thương Chỉnh hình

Thử nghiệm trực thăng cấp cứu đáp xuống nóc Viện Chấn thương Chỉnh hình

Tận mắt thấy máy bay đáp trên nóc Bệnh viện Quân Y 175

Tận mắt thấy máy bay đáp trên nóc Bệnh viện Quân Y 175

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào hoạt động sân bay cấp cứu

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào hoạt động sân bay cấp cứu

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường hàng không

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường hàng không

Diễn tập cấp cứu bệnh nhân bằng trực thăng ở TP.HCM

Diễn tập cấp cứu bệnh nhân bằng trực thăng ở TP.HCM

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175