Báo tai nạn giao thông, điều tra ra vụ giết người

Báo tai nạn giao thông, điều tra ra vụ giết người

Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai bên có mâu thuẫn do mẹ Cúc vứt con gà chết sang vườn nhà ông A.