Nga hồi sinh xe tăng T-34 chuẩn bị cho duyệt binh

Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ giữa lúc Moscow bị Đức bao vây

Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ giữa lúc Moscow bị Đức bao vây

Quân đội Nga tái hiện lễ diễu binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ

Quân đội Nga tái hiện lễ diễu binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ

Tại sao Liên Xô lại tổ chức lễ duyệt binh lịch sử năm 1941?

Tại sao Liên Xô lại tổ chức lễ duyệt binh lịch sử năm 1941?

Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Kỳ cuối: 'Sự cố' của Stalin ở lễ duyệt binh lịch sử năm 1941

Kỳ cuối: 'Sự cố' của Stalin ở lễ duyệt binh lịch sử năm 1941

Tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại Cách mạng Tháng Mười Nga

Tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại Cách mạng Tháng Mười Nga

Nga tái hiện hoành tráng lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941 trên Quảng trường Đỏ

Nga tái hiện hoành tráng lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941 trên Quảng trường Đỏ

Hùng tráng sự kiện tái hiện lễ duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Hùng tráng sự kiện tái hiện lễ duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Nga kỷ niệm 78 năm cuộc diễu binh lịch sử 7-11-1941

Nga kỷ niệm 78 năm cuộc diễu binh lịch sử 7-11-1941

Nước Nga long trọng kỷ niệm 78 năm cuộc duyệt binh huyền thoại

Nước Nga long trọng kỷ niệm 78 năm cuộc duyệt binh huyền thoại

Tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Hitler theo dõi lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941 ra sao?

Hitler theo dõi lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941 ra sao?

Nga: 14.000 người sẽ tham gia tái hiện lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941

Nga: 14.000 người sẽ tham gia tái hiện lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941

Cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1945

Cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1945

Những người lính Việt Nam trong hàng ngũ duyệt binh huyền thoại năm 1941

Những người lính Việt Nam trong hàng ngũ duyệt binh huyền thoại năm 1941

Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ