Thông cáo báo chí số 15

Ngày 08/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình...
Đại biểu Quốc hội đánh giá về các phiên chất vấn

Đại biểu Quốc hội đánh giá về các phiên chất vấn

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHẠM XUÂN THĂNG VỀ PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHẠM XUÂN THĂNG VỀ PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

Thủ tướng: Sớm sửa nghị định 'hơn 20 năm' về công tác cán bộ

Thủ tướng: Sớm sửa nghị định 'hơn 20 năm' về công tác cán bộ

Nước ngoài mua tăm cũng hóa đơn, ta vạn nhà lầu, xe hơi đánh thuế được mấy đồng

Nước ngoài mua tăm cũng hóa đơn, ta vạn nhà lầu, xe hơi đánh thuế được mấy đồng

Quy định về văn bằng, chứng chỉ rất phiền hà

Quy định về văn bằng, chứng chỉ rất phiền hà

Quy trình bổ nhiệm chặt, nhưng vì sao nhiều cán bộ vẫn vi phạm?

Quy trình bổ nhiệm chặt, nhưng vì sao nhiều cán bộ vẫn vi phạm?

Giáo viên hợp đồng: Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Hà Nội làm đúng chỉ đạo

Giáo viên hợp đồng: Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Hà Nội làm đúng chỉ đạo

Sắp xếp cơ học sẽ không bảo đảm điều kiện dạy và học

Sắp xếp cơ học sẽ không bảo đảm điều kiện dạy và học

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Cam kết loại bỏ 'giấy phép con' trong công tác cán bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Cam kết loại bỏ 'giấy phép con' trong công tác cán bộ

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bộ trưởng Nội vụ cũng 'rất phiền hà' với văn bằng, chứng chỉ

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bộ trưởng Nội vụ cũng 'rất phiền hà' với văn bằng, chứng chỉ

Loại bỏ 'giấy phép con' trong công tác cán bộ

Loại bỏ 'giấy phép con' trong công tác cán bộ

Phiên chất vấn các 'tư lệnh' ngành làm nóng nghị trường Quốc hội

Phiên chất vấn các 'tư lệnh' ngành làm nóng nghị trường Quốc hội

'Tôi biết có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao'

'Tôi biết có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao'

Sẽ đến lúc công chức không cần nộp cả xấp chứng chỉ

Sẽ đến lúc công chức không cần nộp cả xấp chứng chỉ

Huyện đã cắt hợp đồng, Bộ Nội vụ nói xét đặc cách giáo viên thì còn nghĩa lý gì?

Huyện đã cắt hợp đồng, Bộ Nội vụ nói xét đặc cách giáo viên thì còn nghĩa lý gì?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ Nội vụ

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủng hộ TP.HCM thí điểm chính quyền đô thị

Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả

Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả

Giảm người hưởng lương từ ngân sách, không giảm nhân lực

Giảm người hưởng lương từ ngân sách, không giảm nhân lực

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: 1.657 công chức bị xem xét xử lý kỷ luật

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: 1.657 công chức bị xem xét xử lý kỷ luật

Nâng hạng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Nâng hạng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Người làm công tác nhân sự phải tìm cán bộ chứ đừng để cán bộ tìm mình

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Người làm công tác nhân sự phải tìm cán bộ chứ đừng để cán bộ tìm mình

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Sắp xếp, cải tiến bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế chưa bao giờ là dễ dàng'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Sắp xếp, cải tiến bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế chưa bao giờ là dễ dàng'

Thông cáo báo chí số 14

Chỉ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Bộ trưởng Nội vụ khẳng định không chính xác!

Chỉ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Bộ trưởng Nội vụ khẳng định không chính xác!

Siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy lùi tình trạng tham nhũng vặt

Siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy lùi tình trạng tham nhũng vặt

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đảng, Nhà nước không quy định chức danh 'hàm'!

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đảng, Nhà nước không quy định chức danh 'hàm'!

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Giáo viên gửi đơn kêu cứu cho Đại biểu, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp 'nóng' tại Quốc hội

Giáo viên gửi đơn kêu cứu cho Đại biểu, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp 'nóng' tại Quốc hội

Rất nhiều hồ sơ cán bộ không khớp thời gian công tác, năm sinh

Rất nhiều hồ sơ cán bộ không khớp thời gian công tác, năm sinh

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ sôi nổi, trách nhiệm và xây dựng

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ sôi nổi, trách nhiệm và xây dựng

'Trưởng Ban Tổ chức TƯ phê bình tôi 2 lần về thi tuyển lãnh đạo'

'Trưởng Ban Tổ chức TƯ phê bình tôi 2 lần về thi tuyển lãnh đạo'