Toàn huyện Sóc Sơn còn 186 giáo viên hợp đồng lâu năm chờ xét đặc cách

Toàn huyện Sóc Sơn còn 186 giáo viên hợp đồng lâu năm chờ xét đặc cách

Sau kỳ thi viên chức năm 2019, toàn huyện Sóc Sơn còn lại 186 giáo viên hợp đồng lâu năm. Số giáo viên này...
Thiếu giáo viên nhưng vẫn chấm dứt hợp đồng lao động để chờ xét tuyển đặc cách

Thiếu giáo viên nhưng vẫn chấm dứt hợp đồng lao động để chờ xét tuyển đặc cách

Có cần cắt hợp đồng giáo viên để chờ xét tuyển đặc cách biên chế?

Có cần cắt hợp đồng giáo viên để chờ xét tuyển đặc cách biên chế?

Đầu năm mới nhìn lại giáo dục Việt Nam năm 2019

Đầu năm mới nhìn lại giáo dục Việt Nam năm 2019

Chấm dứt hợp đồng lao động để chờ thi, nhiều trường thiếu giáo viên

Chấm dứt hợp đồng lao động để chờ thi, nhiều trường thiếu giáo viên

'Khe cửa' hẹp với giáo viên hợp đồng

'Khe cửa' hẹp với giáo viên hợp đồng

Chờ đặc cách, giáo viên Mỹ Đức đi vặt lông vịt để mưu sinh

Chờ đặc cách, giáo viên Mỹ Đức đi vặt lông vịt để mưu sinh

Nghệ An tạm dừng xét tuyển và thi tuyển theo quy định để ưu tiên tuyển dụng giáo viên đặc cách

Nghệ An tạm dừng xét tuyển và thi tuyển theo quy định để ưu tiên tuyển dụng giáo viên đặc cách

Ninh Thuận tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng lao động

Ninh Thuận tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng lao động

Sóc Sơn tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với giáo viên

Sóc Sơn tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với giáo viên

Sóc Sơn:Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ xét đặc cách

Sóc Sơn:Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ xét đặc cách

Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ xét đặc cách

Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ xét đặc cách

Giáo viên Hà Nội 'ngậm cay, nuốt đắng', Công đoàn Giáo dục ở đâu?

Giáo viên Hà Nội 'ngậm cay, nuốt đắng', Công đoàn Giáo dục ở đâu?

Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng ở Nghệ An

Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng ở Nghệ An

Hà Nội chuẩn bị tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên

Hà Nội chuẩn bị tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên

Hà Nội: Hoàn thành 11/15 chỉ tiêu đề ra trong Chương trình 08-Ctr/TU

Hà Nội: Hoàn thành 11/15 chỉ tiêu đề ra trong Chương trình 08-Ctr/TU

Hà Nội đang rà soát chỉ tiêu, tiêu chuẩn để tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội đang rà soát chỉ tiêu, tiêu chuẩn để tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Hà Nội tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Hà Nội tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Hà Nội tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Hà Nội tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Hà Nội: Thông qua hơn 150.000 biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Hà Nội: Thông qua hơn 150.000 biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Năm 2020: Hà Nội đề nghị tăng hơn 3.000 biên chế giáo dục, y tế

Năm 2020: Hà Nội đề nghị tăng hơn 3.000 biên chế giáo dục, y tế

Hà Nội sẽ dành gần 3.000 biên chế cho giáo viên hợp đồng đủ điều kiện đặc cách?

Hà Nội sẽ dành gần 3.000 biên chế cho giáo viên hợp đồng đủ điều kiện đặc cách?

Giáo viên hợp đồng lâu năm nhắc lại lời hứa của Chủ tịch Thành phố Hà Nội

Giáo viên hợp đồng lâu năm nhắc lại lời hứa của Chủ tịch Thành phố Hà Nội