Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết với người dân Quỳnh Lưu

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết với người dân Quỳnh Lưu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết ở thị xã Hoàng Mai

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết ở thị xã Hoàng Mai

Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc

Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KDC An Phú

Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KDC An Phú

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Thắng

Bí thư Thành ủy Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghi Ân

Bí thư Thành ủy Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghi Ân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Mét

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Mét

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Đồng Nghiêm, xã Mậu Lâm

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Thái ở Tương Dương

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Thái ở Tương Dương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui hội đại đoàn kết với người dân bản biên giới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui hội đại đoàn kết với người dân bản biên giới