'Trái đắng' xây dựng - chuyển giao Ngã Ba Huế (Kỳ 2): Đà Nẵng nói gì?

'Trái đắng' xây dựng - chuyển giao Ngã Ba Huế (Kỳ 2): Đà Nẵng nói gì?

Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW

'Trái đắng' BT Ngã ba Huế (Kỳ 1): Nhà đầu tư kêu trời

'Trái đắng' BT Ngã ba Huế (Kỳ 1): Nhà đầu tư kêu trời

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ khoản nợ công trình hơn 2.300 tỉ đồng

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ khoản nợ công trình hơn 2.300 tỉ đồng

Công trình nghìn tỉ, gần 5 năm sử dụng, doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán

Công trình nghìn tỉ, gần 5 năm sử dụng, doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Nhà đầu tư Dự án Ngã ba Huế vẫn chưa được trả khoản nợ nghìn tỷ

Nhà đầu tư Dự án Ngã ba Huế vẫn chưa được trả khoản nợ nghìn tỷ

Một liên danh bị 'ngâm vốn' hơn 2.000 tỷ đồng

Một liên danh bị 'ngâm vốn' hơn 2.000 tỷ đồng

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng 'gỡ khó' món nợ ngàn tỷ cầu vượt Ngã ba Huế

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng 'gỡ khó' món nợ ngàn tỷ cầu vượt Ngã ba Huế

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh toán dự án 'nợ ngàn tỉ'

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh toán dự án 'nợ ngàn tỉ'

Nhà đầu tư nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế tiếp tục 'kêu cứu'

Nhà đầu tư nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế tiếp tục 'kêu cứu'

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh toán vốn hơn 2.000 tỷ xây dựng Cầu vượt Ngã ba Huế

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh toán vốn hơn 2.000 tỷ xây dựng Cầu vượt Ngã ba Huế

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 đơn vị

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 đơn vị