Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán

Quảng Nam: Sẽ chấm dứt hàng trăm hợp đồng cán bộ sai quy định

Quảng Nam: Sẽ chấm dứt hàng trăm hợp đồng cán bộ sai quy định

Quảng Nam chấm dứt hợp đồng, 454 cán bộ phải thi tuyển lại

Quảng Nam chấm dứt hợp đồng, 454 cán bộ phải thi tuyển lại

Ông Bùi Võ Quảng được bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy khối Quảng Nam

Ông Bùi Võ Quảng được bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy khối Quảng Nam

Ông Nguyễn Đức Vượng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Ông Nguyễn Đức Vượng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Thủ tướng phê chuẩn bà Trần Tuệ Hiền làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Thủ tướng phê chuẩn bà Trần Tuệ Hiền làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Phước

Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Ông Nguyễn Hồng Quang làm Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

Khánh Hòa - Bình Phước đồng loạt có 'quan' mới... là ai?

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự tại 2 Bộ và tỉnh Quảng Nam

Chân dung nữ Chủ tịch tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền

Bà Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Bình Phước

Bà Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Hàn Quốc hỗ trợ 9 triệu USD xây dựng Tam Kỳ thành đô thị thông minh

Quan lộ của tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

QUẢNG NAM CÓ CHỦ TỊCH UBND MỚI

Tiểu sử hoạt động của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là ai?

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có Chủ tịch tỉnh mới

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chân dung ông Lê Trí Thanh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có tân chủ tịch tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Con đường tiến thân của tân Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Trưởng Ban Tổ chức được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Đề nghị giới thiệu ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Tân Phó Bí thư Quảng Nam được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch tỉnh

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là ai?

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức phó bí thư Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Bí thư

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Quảng Nam

Quảng Ngãi: Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức

1.900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Chân dung ông Dương Văn Thái, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang bầu tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Hội An có tân Bí thư Thành ủy

Tân Bí thư Thành ủy của thành phố quyến rũ nhất thế giới là ai?

Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Quảng Nam làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Sẽ di dời và xây dựng mới ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

Ông Lê Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị là ai?

Chủ tịch MTTQ Quảng Trị được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mới