Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Sáng 14-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền...
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Làm tốt chức năng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và đội ngũ tri thức

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Làm tốt chức năng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và đội ngũ tri thức

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thạch Hà phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Lan tỏa các phong trào, cuộc vận động

Lan tỏa các phong trào, cuộc vận động

MTTQ huyện Thọ Xuân với cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

MTTQ huyện Thọ Xuân với cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận cần gắn bó với dân một cách thiết thực

Mặt trận cần gắn bó với dân một cách thiết thực

Nhân dân thôn Tháp Thượng đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Nhân dân thôn Tháp Thượng đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Sức mạnh đoàn kết ở một khu dân cư

Sức mạnh đoàn kết ở một khu dân cư

Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phong trào thi đua phải ưu tiên lựa chọn những việc vì Nhân dân

Phong trào thi đua phải ưu tiên lựa chọn những việc vì Nhân dân

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

'Dân vận khéo' ở huyện Châu Phú

'Dân vận khéo' ở huyện Châu Phú

Những tín hiệu khả quan ở Hòa Vang

Những tín hiệu khả quan ở Hòa Vang

Hải Hà: Phát huy hiệu quả hoạt động cơ quan Khối

Hải Hà: Phát huy hiệu quả hoạt động cơ quan Khối

Hải Dương đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Hải Dương đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Người cán bộ Mặt trận tâm huyết với đồng bào dân tộc thiểu số

Người cán bộ Mặt trận tâm huyết với đồng bào dân tộc thiểu số

Chung sức xây dựng quê hương

Chung sức xây dựng quê hương

Thanh Hóa sơ kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa sơ kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Ninh Kiều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ninh Kiều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế'

Đẩy mạnh phong trào thi đua 'Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế'