Thí điểm kiểm soát hoạt động dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà

Thí điểm kiểm soát hoạt động dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Du khách phải đeo thẻ khi tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Du khách phải đeo thẻ khi tham quan bán đảo Sơn Trà

Cấp thẻ cho người dân, khách du lịch tham quan bán đảo Sơn Trà

Cấp thẻ cho người dân, khách du lịch tham quan bán đảo Sơn Trà

Hồi âm bài báo an ninh du lịch cho bán đảo Sơn Trà

Hồi âm bài báo an ninh du lịch cho bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Cấp thẻ khi tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Cấp thẻ khi tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Lên Sơn Trà phải đeo thẻ

Đà Nẵng: Lên Sơn Trà phải đeo thẻ

Đà Nẵng sẽ cấp 'thẻ xanh' cho du khách lên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng sẽ cấp 'thẻ xanh' cho du khách lên bán đảo Sơn Trà

Vì sao muốn lên bán đảo Sơn Trà người dân phải đeo thẻ?

Đà Nẵng: Lên bán đảo Sơn Trà ngắm cảnh phải được cấp thẻ

Đà Nẵng: Lên bán đảo Sơn Trà ngắm cảnh phải được cấp thẻ

Đà Nẵng: Sau cấm xe máy tay ga, muốn lên Sơn Trà phải đeo thẻ

Đà Nẵng: Sau cấm xe máy tay ga, muốn lên Sơn Trà phải đeo thẻ

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà được cấp thẻ xanh, nhiếp ảnh gia thẻ vàng

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà được cấp thẻ xanh, nhiếp ảnh gia thẻ vàng

Có thẻ mới được tham quan bán đảo Sơn Trà

Có thẻ mới được tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng thí điểm phương án bảo đảm an toàn cho khách tham quan Sơn Trà

Đà Nẵng thí điểm phương án bảo đảm an toàn cho khách tham quan Sơn Trà

Muốn tham quan bán đảo Sơn Trà phải đeo thẻ

Muốn tham quan bán đảo Sơn Trà phải đeo thẻ

Cấp thẻ xanh, quy định giờ tham quan Sơn Trà cho du khách

Phải đeo thẻ khi tham quan bán đảo Sơn Trà

Phải đeo thẻ khi tham quan bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng cấp thẻ xanh cho khách du lịch tham quan Sơn Trà

Đà Nẵng cấp thẻ xanh cho khách du lịch tham quan Sơn Trà

Đà Nẵng cấm xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng cấm xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà