Việt Nam đề xuất sáng kiến thúc đẩy hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh

Việt Nam đề xuất sáng kiến thúc đẩy hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh

Tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa người dân hai khu vực

Tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa người dân hai khu vực

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao FEALAC IX

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao FEALAC IX

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Nhận diện Festival Huế 2020 qua bộ tứ linh vật

Nhận diện Festival Huế 2020 qua bộ tứ linh vật

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Công bố hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Lựa chọn bộ hình ảnh nhận diện và poster của Festival Huế 2020

Lựa chọn bộ hình ảnh nhận diện và poster của Festival Huế 2020

Festival Huế 2020 chọn bốn linh vật nghệ thuật cung đình Huế làm hình ảnh nhận diện

Festival Huế 2020 chọn bốn linh vật nghệ thuật cung đình Huế làm hình ảnh nhận diện

Chọn Tứ linh là bộ hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Chọn Tứ linh là bộ hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Bốn linh vật được chọn làm hình ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật được chọn làm hình ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật được chọn làm hình ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật long - lân - quy - phụng là ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Bốn linh vật long - lân - quy - phụng là ảnh nhận diện Festival Huế 2020

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Festival Huế 2020 hướng đến lễ hội xanh, nói không với rác thải nhựa

Festival Huế 2020 - 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển'

Festival Huế 2020 - 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển'