Gia Lai: Khai mạc, kết nối cung-cầu công nghệ TechDemo 2019

Gia Lai: Khai mạc, kết nối cung-cầu công nghệ TechDemo 2019

TechDemo Gia Lai 2019: Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

TechDemo Gia Lai 2019: Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: KH-CN là động lực then chốt phát triển KT-XH

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: KH-CN là động lực then chốt phát triển KT-XH

Cách mạng CN 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Cách mạng CN 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Những con số ấn tượng qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ

Những con số ấn tượng qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ tại Gia Lai

TECHDEMO 2019: 'Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0'

Sự kiện công nghệ quốc gia lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại tỉnh Gia Lai

Hàng trăm công nghệ sẽ được trình diễn tại Techdemo 2019

Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Techdemo 2019 – Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc CMCN 4.0

TechDemo 2019: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ 4.0

Việt Nam đón nhận xu hướng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trên thế giới

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay