Sư tử tấn công, ngựa vằn thoát chết với tốc độ kinh người

Sư tử tấn công, ngựa vằn thoát chết với tốc độ kinh người

Ngựa vằn quay đầu thoát chết ngoạn mục khi bị sư tử phục kích

Ngựa vằn đá chân sau, sư tử khép ngày đen đủi

Ngựa vằn đá chân sau, sư tử khép ngày đen đủi

Ngựa vằn xoay mình, tung cú đá điệu nghệ, thoát khỏi móng vuốt của sư tử

Ngựa vằn thoát hiểm, tránh trở thành bữa tối của sư tử trong gang tấc

Ngựa vằn thoát hiểm, tránh trở thành bữa tối của sư tử trong gang tấc

Sư tử tấn công, ngựa vằn thoát chết với tốc độ kinh người

Ngựa vằn tung vó đá vào mặt sư tử, thoát chết trong gang tấc

Ngựa vằn tung vó đá vào mặt sư tử, thoát chết trong gang tấc

Ngựa vằn tung vó tấn công sư tử, thoát chết trong gang tấc

Bị bầy sư tử mai phục khi vượt sông, ngựa vằn thoát chết ngoạn mục

Bị bầy sư tử mai phục khi vượt sông, ngựa vằn thoát chết ngoạn mục

Lọt vào tầm ngắm của bầy sư tử, ngựa vằn mưu trí thoát chết ngoạn mục

Soup sáng: Giả ngựa vằn thám hiểm châu Phi, 2 thanh niên bị sư tử tấn công cực hài

Clip: Bị cắn trúng cổ, ngựa vằn dìm sư tử sặc nước rồi chạy thoát thân

Tóc hổ báo trở thành trào lưu mới trong giới trẻ

Tóc hổ báo trở thành trào lưu mới trong giới trẻ

Linh cẩu ma mãnh lẻn vào giữa bầy ngựa vằn định bắt con non nhưng bị đuổi đánh trối chết

Ngựa vằn tung cú đá 'trời giáng', đoạt mạng sư tử tinh ranh

CLIP: Đàn sư tử dàn trận tóm gọn ngựa vằn

CLIP: Đàn sư tử dàn trận tóm gọn ngựa vằn

CLIP: Ngựa vằn tung cước 'lật mặt' sư tử giải cứu con non

CLIP: Ngựa vằn tung cước 'lật mặt' sư tử giải cứu con non

CLIP: Ngựa vằn đạp lên lưng cá sấu để sang sông

CLIP: Ngựa vằn đạp lên lưng cá sấu để sang sông

Phát hiện ngựa vằn không có vằn hiếm gặp

Phát hiện ngựa vằn không có vằn hiếm gặp