Từ cảnh báo miền Nam bị 'xóa sổ': Thay vì tranh cãi hãy tìm giải pháp để giảm nguy cơ

Từ cảnh báo miền Nam bị 'xóa sổ': Thay vì tranh cãi hãy tìm giải pháp để giảm nguy cơ

Danh sách 6 thành phố đang... 'chìm' rất nhanh xuống dưới mực nước biển

Danh sách 6 thành phố đang... 'chìm' rất nhanh xuống dưới mực nước biển

Thông tin 'TP HCM biến mất năm 2050': Triều cường, điểm đen ngập lụt ở Sài Gòn thế nào?

Thông tin 'TP HCM biến mất năm 2050': Triều cường, điểm đen ngập lụt ở Sài Gòn thế nào?

Climate Central: 'Chúng tôi không hề nói nơi nào bị xóa sổ'

Climate Central: 'Chúng tôi không hề nói nơi nào bị xóa sổ'

Toàn miền Nam ngập vào 2050 ?

Toàn miền Nam ngập vào 2050 ?

Không có cơ sở để khẳng định TP.HCM bị 'xóa sổ' vào năm 2050

Không có cơ sở để khẳng định TP.HCM bị 'xóa sổ' vào năm 2050

Khoa học và chính trị xung quanh thông tin ĐBSCL, TP.HCM sẽ 'biến mất'

Khoa học và chính trị xung quanh thông tin ĐBSCL, TP.HCM sẽ 'biến mất'

Thông tin năm 2050, TP Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long bị xóa sổ là chưa đủ cơ sở khoa học

Thông tin năm 2050, TP Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long bị xóa sổ là chưa đủ cơ sở khoa học

Bộ TN-MT bác thông tin TP.HCM, ĐBSCL bị xóa sổ năm 2050

Bộ TN-MT bác thông tin TP.HCM, ĐBSCL bị xóa sổ năm 2050

3 điểm bất hợp lý trong kịch bản miền Nam biến mất năm 2050

3 điểm bất hợp lý trong kịch bản miền Nam biến mất năm 2050

Thực hư thông tin TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long bị 'xóa sổ' vào năm 2050?

Thực hư thông tin TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long bị 'xóa sổ' vào năm 2050?

Thông tin 'ĐBSCL bị xóa sổ vào năm 2050' chưa đủ cơ sở khoa học

Thông tin 'ĐBSCL bị xóa sổ vào năm 2050' chưa đủ cơ sở khoa học

Thông tin năm 2050 TPHCM bị 'xóa sổ' là giả định cực đoan

Thông tin năm 2050 TPHCM bị 'xóa sổ' là giả định cực đoan

Bác tin TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long bị xóa sổ vào năm 2050

Bác tin TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long bị xóa sổ vào năm 2050

Bác bỏ thông tin năm 2050, TPHCM và ĐBSCL bị 'xóa sổ'

Bác bỏ thông tin năm 2050, TPHCM và ĐBSCL bị 'xóa sổ'

Đánh giá nước biển dâng cần dựa trên số liệu chính thức

Đánh giá nước biển dâng cần dựa trên số liệu chính thức

Công bố TPHCM và ĐBSCL bị xóa sổ năm 2050: Thiếu cơ sở, cực đoan?

Công bố TPHCM và ĐBSCL bị xóa sổ năm 2050: Thiếu cơ sở, cực đoan?