'Rốn lũ' Văn Chấn hồi sinh

'Rốn lũ' Văn Chấn hồi sinh

'Rốn lũ' Văn Chấn đã phủ kín sắc xanh, cuộc sống của người dân tại khu tái định cư đã dần ổn định.