Chính phủ điện tử Đài Loan: Hành trình 20 năm cho 'quả ngọt'

Chính phủ điện tử Đài Loan: Hành trình 20 năm cho 'quả ngọt'

Đắk Lắk khai trương Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Đắk Lắk khai trương Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Triển khai vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Triển khai vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quảng Ninh đã có 11 dịch vụ công được tích hợp tại Cổng dịch vụ công Quốc gia

Quảng Ninh đã có 11 dịch vụ công được tích hợp tại Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết đồng hành cùng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết đồng hành cùng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính để góp phần bảo đảm quyền con người

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính để góp phần bảo đảm quyền con người

Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ LĐTB&XH khai trương hệ thống thông tin kết nối với người dân và DN

Khai trương hệ thống thông tin kết nối Bộ LĐTB&XH với người dân, doanh nghiệp

Khai trương Hệ thống kết nối thông tin lao động, xã hội với người dân và doanh nghiệp

Khai trương Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp

Tổ Công tác của Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện Cổng Dịch vụ công

Cần gắn kết chặt chẽ cải cách TTHC với Chính phủ điện tử

Quảng Ninh sẵn sàng các nguồn lực để kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Bộ Công Thương đã xử lý 99% số hồ sơ điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Khai trương Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử

Dịch vụ công của Bộ Công Thương: Minh bạch hóa vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân

Lần đầu tiên Việt Nam có Trung tâm hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai Chính phủ điện tử

Chức năng và nguyên tắc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế - thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng bộ Y tế: Cổng Dịch vụ công hoạt động sẽ giúp đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Y tế khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế tạo sự minh bạch phục vụ người dân

Bộ Y tế đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công trực truyến

Bộ Y tế khai trương cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến

Từ hôm nay, người dân, doanh nghiệp có thể giám sát chất lượng dịch vụ công ngành y tế

Khai trương Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế

Bộ Y tế khai trương Cổng Dịch vụ công

Bộ Y tế cấp xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế hoàn toàn qua mạng

Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Hà Nội được cung cấp trực tuyến mức 3, 4

Thêm hai thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm thực hiện trên cơ chế một cửa

Hai thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm áp dụng Cơ chế một cửa từ đầu năm sau

Hà Nội: Trước 15/11 phải hoàn thành tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia

Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với 4 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế

99% văn bản của Bộ TN-MT phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Từ 10/10, thí điểm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại

Cách làm 'một cửa' trực tuyến hiệu quả cao tại Cục An toàn Thực phẩm

Những khó khăn lớn trong công tác bảo mật, phòng chống tấn công mạng của Phú Yên

Thực trạng và giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử

Hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về phát triển Chính phủ điện tử

Đắk Lắk: Khai trương hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông