Tiếp tục cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Tiếp tục cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP HCM đã tiếp tục thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm tại Gia Trang...
Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán- Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán- Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm tại 'tổ hợp ăn chơi' vùng ven Sài Gòn

Tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm tại 'tổ hợp ăn chơi' vùng ven Sài Gòn

Tiếp tục cưỡng chế tổ hợp 7.000 m2 Gia Trang quán- Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế tổ hợp 7.000 m2 Gia Trang quán- Tràm Chim resort

Một chủ tịch huyện ở TP.HCM bị dân kiện, đòi bồi thường hơn 14 tỷ

Một chủ tịch huyện ở TP.HCM bị dân kiện, đòi bồi thường hơn 14 tỷ

Tin mới nhất vụ chủ Gia Trang Quán kiện UBND huyện Bình Chánh

Tin mới nhất vụ chủ Gia Trang Quán kiện UBND huyện Bình Chánh

Hoãn xử vụ kiện giữa bà chủ Gia Trang quán với chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Hoãn xử vụ kiện giữa bà chủ Gia Trang quán với chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Chủ tịch huyện Bình Chánh vắng mặt tại tòa vụ Gia Trang quán

Chủ tịch huyện Bình Chánh vắng mặt tại tòa vụ Gia Trang quán

Huyện Bình Chánh cưỡng chế dứt điểm tổ hợp Gia Trang quán

Huyện Bình Chánh cưỡng chế dứt điểm tổ hợp Gia Trang quán

TP HCM cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại huyện Bình Chánh

TP HCM cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại huyện Bình Chánh

Tiếp tục cưỡng chế Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế Tràm Chim resort

Cưỡng chế các công trình không phép tại KCN Phong Phú

Cưỡng chế các công trình không phép tại KCN Phong Phú

Sắp cưỡng chế hàng loạt công trình không phép tại KCN Phong Phú

Sắp cưỡng chế hàng loạt công trình không phép tại KCN Phong Phú

Cưỡng chế các công trình không phép tại KCN Phong Phú

Cưỡng chế các công trình không phép tại KCN Phong Phú

UBND TP HCM kiến nghị Bộ Công Thương ngừng cấp điện cho công trình vi phạm

UBND TP HCM kiến nghị Bộ Công Thương ngừng cấp điện cho công trình vi phạm

TP HCM sẽ tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

TP HCM sẽ tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Bình Chánh tiếp tục ra tối hậu thư cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim

Bình Chánh tiếp tục ra tối hậu thư cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort từ ngày 1-6

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort từ ngày 1-6

Huyện Bình Chánh: Có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách

Huyện Bình Chánh: Có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách

Chủ tịch huyện Bình Chánh có trách nhiệm liên quan đến 10 sai phạm sau KLTT

Chủ tịch huyện Bình Chánh có trách nhiệm liên quan đến 10 sai phạm sau KLTT

TP HCM: Nhiều vi phạm tại UBND huyện Bình Chánh

TP HCM: Nhiều vi phạm tại UBND huyện Bình Chánh

Nhiều vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại huyện Bình Chánh

Nhiều vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại huyện Bình Chánh

Kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan đến vi phạm quản lý đất đai ở Bình Chánh

Kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan đến vi phạm quản lý đất đai ở Bình Chánh

3 cơ quan phải kiểm điểm vì dự án treo kỷ lục ở Bình Chánh

3 cơ quan phải kiểm điểm vì dự án treo kỷ lục ở Bình Chánh

Dự án 'treo' hơn 20 năm ở Bình Chánh: TP HCM kiểm điểm trách nhiệm 3 đơn vị

Dự án 'treo' hơn 20 năm ở Bình Chánh: TP HCM kiểm điểm trách nhiệm 3 đơn vị

Bình Chánh yêu cầu Vĩnh Lộc A kiểm điểm vì nhà 'lụi'

Bình Chánh yêu cầu Vĩnh Lộc A kiểm điểm vì nhà 'lụi'

TP HCM vất vả xử lý công trình vi phạm

TP HCM vất vả xử lý công trình vi phạm