Chừng nào tư duy 'học để vượt qua các kỳ thi' vẫn còn thì…

Chừng nào tư duy 'học để vượt qua các kỳ thi' vẫn còn thì…

Đề nghị xem lại thi trắc nghiệm Toán: Đừng loại tư duy

Đề nghị xem lại thi trắc nghiệm Toán: Đừng loại tư duy

Thi quốc gia quy mô học sinh lớn nên trắc nghiệm là hoàn toàn phù hợp

Thi quốc gia quy mô học sinh lớn nên trắc nghiệm là hoàn toàn phù hợp

Thi trắc nghiệm môn Toán: Đánh giá năng lực người học

Thi trắc nghiệm môn Toán: Đánh giá năng lực người học

Thi Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm: 'Tương lai sẽ ít các nhà khoa học về Toán học'

Thi Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm: 'Tương lai sẽ ít các nhà khoa học về Toán học'

Cẩn trọng thi trắc nghiệm 100% môn toán

Cẩn trọng thi trắc nghiệm 100% môn toán

Thi trắc nghiệm 100% môn Toán: Chỉ khiến quay cóp nhanh hơn?

Thi trắc nghiệm 100% môn Toán: Chỉ khiến quay cóp nhanh hơn?

Thi trắc nghiệm môn Toán: Phù hợp mục đích của Kỳ thi THPT quốc gia

Thi trắc nghiệm môn Toán: Phù hợp mục đích của Kỳ thi THPT quốc gia

Không chỉ ở một bài thi

Không chỉ ở một bài thi

Olympic Toán không nên dùng hình thức trắc nghiệm còn thi quốc gia thì ngược lại

Olympic Toán không nên dùng hình thức trắc nghiệm còn thi quốc gia thì ngược lại

Còn băn khoăn về thi trắc nghiệm môn Toán

Còn băn khoăn về thi trắc nghiệm môn Toán

Thi THPT Quốc gia môn Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm: 'Sẽ giết chết cả một thế hệ'

Thi THPT Quốc gia môn Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm: 'Sẽ giết chết cả một thế hệ'

Đừng vì tiện lợi thi trắc nghiệm của môn Toán mà hỏng cả quá trình học

Đừng vì tiện lợi thi trắc nghiệm của môn Toán mà hỏng cả quá trình học

Giáo sư Toán học không giải nổi đề Toán phổ thông là hết sức bình thường

Giáo sư Toán học không giải nổi đề Toán phổ thông là hết sức bình thường

GS Phùng Hồ Hải: 'Thi trắc nghiệm 100% môn Toán là sai lầm'

GS Phùng Hồ Hải: 'Thi trắc nghiệm 100% môn Toán là sai lầm'

GS Phùng Hồ Hải: Thi trắc nghiệm 100% Toán là sai lầm

GS Phùng Hồ Hải: Thi trắc nghiệm 100% Toán là sai lầm

GS.TS Phùng Hồ Hải nhắc lại 'lời kêu cứu khẩn thiết' về việc bỏ thi trắc nghiệm

GS.TS Phùng Hồ Hải nhắc lại 'lời kêu cứu khẩn thiết' về việc bỏ thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm khiến môn Toán 'nháo nhào, xô bồ'?

Thi trắc nghiệm khiến môn Toán 'nháo nhào, xô bồ'?

Thi trắc nghiệm Toán: Lo thầy cô dạy mẹo, học sinh mất tư duy logic

Thi trắc nghiệm Toán: Lo thầy cô dạy mẹo, học sinh mất tư duy logic

Thi trắc nghiệm môn Toán đang 'giết' khả năng tư duy của người học?

Thi trắc nghiệm môn Toán đang 'giết' khả năng tư duy của người học?

Có trường hợp học giả, thi giả vẫn được thừa nhận, thậm chí cấp bằng xuất sắc

Có trường hợp học giả, thi giả vẫn được thừa nhận, thậm chí cấp bằng xuất sắc