Muôn đời sau vẫn là anh em…

Muôn đời sau vẫn là anh em…

'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào'

'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 'Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào' năm 2019

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 'Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào' năm 2019

Tưng bừng Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào' tại Nghệ An

Tưng bừng Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào' tại Nghệ An

Khai mạc 'Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

Khai mạc 'Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

Khai mạc chương trình 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào' năm 2019

Khai mạc chương trình 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào' năm 2019

Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào' 2019

Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào' có nhiều hoạt động

Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào' có nhiều hoạt động

Khai mạc Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Khai mạc Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Khai mạc Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào' ở Nghệ An

Khai mạc Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào' ở Nghệ An

Nhiều hoạt động trong Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Nhiều hoạt động trong Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị Việt - Lào' sẽ diễn ra 3 ngày tại Nghệ An

Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị Việt - Lào' sẽ diễn ra 3 ngày tại Nghệ An

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc tại Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt - Lào 2019

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc tại Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt - Lào 2019

Chương trình 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

Chương trình 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt – Lào 2019 có gì đặc biệt?

Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt – Lào 2019 có gì đặc biệt?

Tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Lào qua Ngày hội thắm tình hữu nghị

Tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Lào qua Ngày hội thắm tình hữu nghị