Không khuất phục trước ngoại bang

Không khuất phục trước ngoại bang

Kiên quyết bảo vệ toàn vẹn biển, đảo của Tổ quốc

Kiên quyết bảo vệ toàn vẹn biển, đảo của Tổ quốc

Thủ tướng: Không để ai bị bỏ lại phía sau…

Thủ tướng: Không để ai bị bỏ lại phía sau…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thách thức lớn nhất là thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thách thức lớn nhất là thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên

Kiên quyết không nhân nhượng hành vi xâm phạm trên Biển Đông

Kiên quyết không nhân nhượng hành vi xâm phạm trên Biển Đông

'Dĩ bất biến, ứng vạn biến' nhưng kiên quyết không nhân nhượng với hành vi xâm phạm chủ quyền

'Dĩ bất biến, ứng vạn biến' nhưng kiên quyết không nhân nhượng với hành vi xâm phạm chủ quyền

Thủ tướng: 'Phải hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc'

Thủ tướng: 'Phải hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc'

Thủ tướng: Trong lịch sử dựng nước, tiền bối ta chưa từng khuất phục trước ngoại bang

Thủ tướng: Trong lịch sử dựng nước, tiền bối ta chưa từng khuất phục trước ngoại bang

Làm sao để mỗi người dân làm giàu hợp pháp trên mảnh đất quê hương

Làm sao để mỗi người dân làm giàu hợp pháp trên mảnh đất quê hương

Không bao giờ nhân nhượng

Không bao giờ nhân nhượng

Khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Vang vọng lời biển đảo

Vang vọng lời biển đảo

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo luôn được đặt lên hàng đầu

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo luôn được đặt lên hàng đầu

'Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế'

'Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế'

Kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông theo tinh thần 'dĩ bất biến, ứng vạn biến'

Kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông theo tinh thần 'dĩ bất biến, ứng vạn biến'

Ông Dương Trung Quốc: Tại sao lại né tránh, thay tên Trung Quốc bằng khái niệm mơ hồ 'nước ngoài'?

Ông Dương Trung Quốc: Tại sao lại né tránh, thay tên Trung Quốc bằng khái niệm mơ hồ 'nước ngoài'?

Bảo vệ chủ quyền không nhân nhượng nhưng phải có sách lược phù hợp

Bảo vệ chủ quyền không nhân nhượng nhưng phải có sách lược phù hợp

'Bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được đặt lên hàng đầu!'

'Bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được đặt lên hàng đầu!'

'Độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là không thể nhân nhượng'

'Độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là không thể nhân nhượng'

ĐBQH Dương Trung Quốc: Có 'hạt sạn' trong báo cáo về Biển Đông của Chính phủ

ĐBQH Dương Trung Quốc: Có 'hạt sạn' trong báo cáo về Biển Đông của Chính phủ

ĐBQH Dương Trung Quốc: Tình hình biển Đông không cần họp kín

ĐBQH Dương Trung Quốc: Tình hình biển Đông không cần họp kín

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ'

Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng, song phải có sách lược phù hợp

Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng, song phải có sách lược phù hợp

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn đặt lên hàng đầu'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn đặt lên hàng đầu'

'Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng'

'Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng và phải có đối sách phù hợp'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng và phải có đối sách phù hợp'

Tướng Nghĩa: Độc lập chủ quyền không nhân nhượng, có đối sách phù hợp

Tướng Nghĩa: Độc lập chủ quyền không nhân nhượng, có đối sách phù hợp

'Cần nói rõ tên quốc gia gây phức tạp ở biển Đông!'

'Cần nói rõ tên quốc gia gây phức tạp ở biển Đông!'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn đặt lên hàng đầu'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn đặt lên hàng đầu'

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột chính gồm nâng cao văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột chính gồm nâng cao văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản

Vấn đề Biển Đông: Không nhân nhượng nhưng cần có đối sách phù hợp

Vấn đề Biển Đông: Không nhân nhượng nhưng cần có đối sách phù hợp

Không đánh giá đúng về GDP, sẽ dẫn đến tình trạng chạy đua, chệch hướng

Không đánh giá đúng về GDP, sẽ dẫn đến tình trạng chạy đua, chệch hướng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ chủ quyền phải có sách lược phù hợp trong từng tình huống

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ chủ quyền phải có sách lược phù hợp trong từng tình huống

Bảo vệ chủ quyền: Không bao giờ nhân nhượng!

Bảo vệ chủ quyền: Không bao giờ nhân nhượng!

Đề xuất công khai các hoạt động lấn chiếm, vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

Đề xuất công khai các hoạt động lấn chiếm, vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc hội họp riêng nghe báo cáo công tác đối ngoại của nhà nước

Quốc hội họp riêng nghe báo cáo công tác đối ngoại của nhà nước

Thủ tướng: Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không bao giờ nhân nhượng

Thủ tướng: Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không bao giờ nhân nhượng