5 huyện của Hà Nội sắp lên quận: Không cẩn thận nhà đầu tư đón đầu 'vỡ mộng'

5 huyện của Hà Nội sắp lên quận: Không cẩn thận nhà đầu tư đón đầu 'vỡ mộng'

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 10

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 10

Hà Nội liệu có thêm cơn sốt đất tại những huyện sắp lên quận?

Hà Nội liệu có thêm cơn sốt đất tại những huyện sắp lên quận?

Hà Nội: Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng 4 huyện thành quận đến năm 2025

Hà Nội: Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng 4 huyện thành quận đến năm 2025

Hoài Đức nỗ lực hướng tới một đô thị mới của Thủ đô

Hoài Đức nỗ lực hướng tới một đô thị mới của Thủ đô

Được gì khi từ huyện lên quận?

Được gì khi từ huyện lên quận?

Đông Anh: Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa để thành quận vào năm 2020

Đông Anh: Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa để thành quận vào năm 2020

Đầu tư xây dựng bốn huyện thành quận

Hà Nội: 5 huyện ngoại thành sẽ lên quận vào giai đoạn 2020- 2025

Hà Nội: 5 huyện ngoại thành sẽ lên quận vào giai đoạn 2020- 2025

Hà Nội có thêm 5 quận mới vào năm 2025

Hà Nội có thêm 5 quận mới vào năm 2025

Hà Nội có thêm 4 huyện ngoại thành sẽ lên quận vào năm 2025

Hà Nội có thêm 4 huyện ngoại thành sẽ lên quận vào năm 2025

Đến năm 2025 Hà Nội có thêm năm quận

Đến năm 2025 Hà Nội có thêm năm quận

Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn chậm

Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn chậm

Hà Nội xác định thời điểm chuyển 4 huyện thành quận

Hà Nội xác định thời điểm chuyển 4 huyện thành quận

Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng 4 huyện lên quận

Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng 4 huyện lên quận

Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025

Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025

Hà Nội thông qua Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận

Hà Nội thông qua Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận