Trận đánh đẹp, hốt gọn 3 'cá mập' cùng 60 bánh heroin

Trận đánh đẹp, hốt gọn 3 'cá mập' cùng 60 bánh heroin

Sau nhiều tháng trời 'nằm gai, nếm mật' để nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển ma...