Quốc hội quyết dành 115.400 tỷ đồng chi trả nợ lãi trong năm 2020

Quốc hội quyết dành 115.400 tỷ đồng chi trả nợ lãi trong năm 2020

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Các văn phòng, cơ quan Trung ương được chi bao nhiêu trong năm tới?

Các văn phòng, cơ quan Trung ương được chi bao nhiêu trong năm tới?

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Ngân sách 2020: Quốc hội duyệt chi gần 5 tỷ USD trả nợ lãi

Ngân sách 2020: Quốc hội duyệt chi gần 5 tỷ USD trả nợ lãi

Chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng cho năm 2020

Chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng cho năm 2020

Quốc hội 'quyết' ngân sách trung ương sẽ chi hơn 1 triệu tỷ đồng vào năm 2020

Quốc hội 'quyết' ngân sách trung ương sẽ chi hơn 1 triệu tỷ đồng vào năm 2020

Ngân sách trung ương sẽ chi hơn 1 triệu tỷ đồng vào năm 2020

Ngân sách trung ương sẽ chi hơn 1 triệu tỷ đồng vào năm 2020

Chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ năm 2020

Chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Chi 14.600 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2020

Chi 14.600 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Năm 2020, tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng

Năm 2020, tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng

Lại chuyện tiền lương

Lại chuyện tiền lương

Quốc hội quyết tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Từ 1-7-2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Từ 1-7-2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020

Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020

Quốc hội chính thức 'duyệt' tăng lương từ ngày 1/7/2020

Quốc hội chính thức 'duyệt' tăng lương từ ngày 1/7/2020

Chính thức điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Chính thức điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Năm 2020 tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng

Năm 2020 tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng

Quốc hội đồng ý tăng lương lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Quốc hội đồng ý tăng lương lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ giữa năm sau

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ giữa năm sau

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ giữa 2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ giữa 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình Thực hiện nsnn năm 2019, dự toán năm 2020

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình Thực hiện nsnn năm 2019, dự toán năm 2020

Quốc hội quyết tăng lương lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Quốc hội quyết tăng lương lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1-7-2020, yêu cầu triệt để tiết kiệm

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1-7-2020, yêu cầu triệt để tiết kiệm

Tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ tháng 7-2020

Tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ tháng 7-2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố Báo cáo dự toán ngân sách 2020 để xin ý kiến công dân

Công bố Báo cáo dự toán ngân sách 2020 để xin ý kiến công dân

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội xem xét

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Thu 1,5 triệu tỷ, chi 1,7 triệu tỷ đồng

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Thu 1,5 triệu tỷ, chi 1,7 triệu tỷ đồng

Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân

Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân

Công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020

Bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thảo luận về NSNN: 3 động lực khiến nợ công giảm

Tiến bộ vượt bậc trong bảo đảm các cân đối ngân sách quốc gia

Tiến bộ vượt bậc trong bảo đảm các cân đối ngân sách quốc gia

Thu, chi ngân sách ngày càng tích cực

Thu, chi ngân sách ngày càng tích cực

'Thu ngân sách nhà nước 4 năm qua đều vượt dự toán'

'Thu ngân sách nhà nước 4 năm qua đều vượt dự toán'

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Tốc độ tăng nợ công giảm hơn một nửa'

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Tốc độ tăng nợ công giảm hơn một nửa'

Ngân sách nhà nước dự kiến chi hơn 118 nghìn tỷ đồng trả nợ lãi năm 2020

Ngân sách nhà nước dự kiến chi hơn 118 nghìn tỷ đồng trả nợ lãi năm 2020

Thặng dư ngân sách nhà nước trong 10 tháng đạt 39,8 nghìn tỷ đồng

Thặng dư ngân sách nhà nước trong 10 tháng đạt 39,8 nghìn tỷ đồng

Ngân sách nhà nước thặng dư 39,8 nghìn tỷ đồng sau 10 tháng 2019

Ngân sách nhà nước thặng dư 39,8 nghìn tỷ đồng sau 10 tháng 2019

Tìm động lực mới cho tăng trưởng

Tìm động lực mới cho tăng trưởng

Nguồn thu từ doanh nghiệp giảm: Vì sao thế?

Nguồn thu từ doanh nghiệp giảm: Vì sao thế?

Năm 2020: Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến 234,8 nghìn tỷ đồng

Năm 2020: Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến 234,8 nghìn tỷ đồng

Giảm nợ công về 52,7% năm 2022

Giảm nợ công về 52,7% năm 2022

Năm 2020 dự thu ngân sách sẽ đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng

Năm 2020 dự thu ngân sách sẽ đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng

Dự chi 61.500 tỷ tinh giản biên chế, cải cách tiền lương

Dự chi 61.500 tỷ tinh giản biên chế, cải cách tiền lương

Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bội chi NSNN năm 2020 dự kiến 3,44%GDP

Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng ấn tượng

Nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng ấn tượng

Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao

Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao

Những điểm nhấn trong công tác tài chính ngân sách năm 2018

Những điểm nhấn trong công tác tài chính ngân sách năm 2018

Tăng thu ngân sách trung ương: 'Nên tập trung vào thuế trực thu'

Tăng thu ngân sách trung ương: 'Nên tập trung vào thuế trực thu'

Thu chi ngân sách nhà nước 2015 được quản lý chặt chẽ, bám sát dự toán

Thu chi ngân sách nhà nước 2015 được quản lý chặt chẽ, bám sát dự toán

Thực hiện thu chi Ngân sách Nhà nước đồng bộ, tích cực, hiệu quả

Thực hiện thu chi Ngân sách Nhà nước đồng bộ, tích cực, hiệu quả