Thi hành kỷ luật lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thi hành kỷ luật lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo Khánh Hòa của Ban bí thư

Công bố quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo Khánh Hòa của Ban bí thư

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng chính thức giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng chính thức giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐTV Cty Yến sào được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐTV Cty Yến sào được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận toàn bộ khuyết điểm và xin cắt hết chức vụ

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận toàn bộ khuyết điểm và xin cắt hết chức vụ

HĐND Khánh Hòa họp bất thường quyết chuyện nhân sự

HĐND Khánh Hòa họp bất thường quyết chuyện nhân sự

Một doanh nhân vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Một doanh nhân vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Yến sào Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch Yến sào Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

'Sếp' Công ty Yến sào làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

'Sếp' Công ty Yến sào làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa: Tổ chức kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân

Chủ tịch HĐTV Yến sào làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa: Bầu bổ sung ông Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa làm phó chủ tịch tỉnh

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa làm phó chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐQT Công ty Yến sào Khánh Hòa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐQT Công ty Yến sào Khánh Hòa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ai?

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ai?

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Sếp công ty yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Sếp công ty yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa: Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa: Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Sai phạm của lãnh đạo Khánh Hòa rất nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử lý của UBKT Trung ương

Sai phạm của lãnh đạo Khánh Hòa rất nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử lý của UBKT Trung ương