Chuyên môn hay bằng cấp?

Chuyên môn hay bằng cấp?

Bức xúc chứng chỉ, vì đâu?: 'Gọt chân cho vừa giày' (bài 1)

Bức xúc chứng chỉ, vì đâu?: 'Gọt chân cho vừa giày' (bài 1)

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên: Sẽ điều chỉnh các quy định

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên: Sẽ điều chỉnh các quy định

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét, thi thăng hạng: Ứa nước mắt thương thầy cô

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét, thi thăng hạng: Ứa nước mắt thương thầy cô

Sẽ sửa quy định để công chức, viên chức không 'khổ' vì chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Sẽ sửa quy định để công chức, viên chức không 'khổ' vì chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không phát sinh thêm bất cứ thủ tục nào khi bổ nhiệm cán bộ

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không phát sinh thêm bất cứ thủ tục nào khi bổ nhiệm cán bộ

Quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để thăng hạng là thiếu thực tế

Quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để thăng hạng là thiếu thực tế

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ quá nhiều: Bộ Nội vụ nhận khuyết điểm

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ quá nhiều: Bộ Nội vụ nhận khuyết điểm

Văn bằng, chứng chỉ là một kiểu giấy phép con 'làm tội' nhà giáo

Văn bằng, chứng chỉ là một kiểu giấy phép con 'làm tội' nhà giáo

Đừng để chứng chỉ thành vấn nạn

Chỉ giáo viên được cơ sở giáo dục cử đi mới đủ điều kiện để dự xét thăng hạng?

Chỉ giáo viên được cơ sở giáo dục cử đi mới đủ điều kiện để dự xét thăng hạng?

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ 'làm tội' công chức, viên chức

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ 'làm tội' công chức, viên chức

Mong Quốc hội quy định rõ giáo viên môn nào cần ngoại ngữ, môn nào không

Mong Quốc hội quy định rõ giáo viên môn nào cần ngoại ngữ, môn nào không

Chứng chỉ đầy người, lương vẫn không đủ sống

Chứng chỉ đầy người, lương vẫn không đủ sống

ĐB Bùi Sỹ Lợi: Đất nước này 'mua' bằng rẻ lắm

ĐB Bùi Sỹ Lợi: Đất nước này 'mua' bằng rẻ lắm

ĐBQH: 'Công chức phàn nàn việc phải đi thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ'

ĐBQH: 'Công chức phàn nàn việc phải đi thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ'

Hà Giang: Thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT phải do nhu cầu tự nguyện

Hà Giang: Thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT phải do nhu cầu tự nguyện