Kiểm định chất lượng đại học: Chuẩn để thuyết phục người học

Kiểm định chất lượng đại học: Chuẩn để thuyết phục người học

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học: Cần công khai, minh bạch

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học: Cần công khai, minh bạch

Nghiên cứu chính sách ưu đãi cho trường làm tốt bảo đảm, kiểm định chất lượng

Nghiên cứu chính sách ưu đãi cho trường làm tốt bảo đảm, kiểm định chất lượng

Khung trình độ quốc gia là công cụ kiểm soát trường đại học chất lượng kém

Khung trình độ quốc gia là công cụ kiểm soát trường đại học chất lượng kém

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học có nhiều chuyển biến tích cực

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học có nhiều chuyển biến tích cực

Giáo dục Đại học: Sẽ ban hành chuẩn chương trình đào tạo các ngành vào năm 2023

Giáo dục Đại học: Sẽ ban hành chuẩn chương trình đào tạo các ngành vào năm 2023

Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học cần tạo ra sự khách quan, công bằng

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học cần tạo ra sự khách quan, công bằng

Cập nhật mới nhất chương trình đào tạo ĐH được kiểm định

Cập nhật mới nhất chương trình đào tạo ĐH được kiểm định

252 cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng, Trung cấp sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá

252 cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng, Trung cấp sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Danh sách mới nhất cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Danh sách mới nhất cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Bộ GD&ĐT khẳng định việc cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế

Bộ GD&ĐT khẳng định việc cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế

Bài 1: Hướng tới chuẩn mực chất lượng

Bài 1: Hướng tới chuẩn mực chất lượng